Fetglide brusle pro Logitech G Pro / G Pro Hero / G102 Prodigy / Lightsync /…

เกม มิ่ง

ใน ปัจจุบัน ที่ วงการ เกม ก้าว หน้า ขึ้น จาก แต่ ก่อน เป็น อย่าง มาก และ ไม่ ที ท่า จะ แผ่ว ได้ เลย เรา ได้ เห็น ภาพ ยิ่ง เสียง เสียง ทั้ง เสียง เสียง เสียง เสียง ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ มี ความ คม ชัด ระบบ การ เล่น ที่ เหนือ ระดับ รวม ไป ถึง อุปกรณ์ ควบคุม การ เกม หู ฟัง เก้าอี้ ม อนิเตอร์ ก็ ได้ ถูก ที่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ เพื่อ ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ เหมาะสม ต่อ การ เล่น เกม โดย เฉพาะ มี รูปร่าง ดีไซน์ ฟังก์ชัน ที่ คิด มา อย่าง ดี ผู้ เล่น ใช้ งาน เพื่อ ประสิทธิภาพ การ เกม เกม คีย์บอร์ด เรา เรา เรา คีย์บอร์ด คีย์บอร์ด เรา เรา เรา ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ การ การ การ การ การ การ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ การ การ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ การ การ การ การ ใช้ ใช้ การ การ การ การ การ การ การ การ การ ใช้ การ การ การ การ การ การ เกม เมาส์ เกม มิ่ง หู ฟัง เกม เก้าอี้ เกม มิ่ง

Problem with LMB Logitech G PRO X Superlight / Проблема с ЛКМ Logitech G PRO X Superlight

Herní zařízení มี ความ สำคัญ อย่างไร

ใน ยุค นี้ คำ ว่า E-Sports มี ความ คุ้นหู มาก ยิ่ง ขึ้น การ เล่น เกม เป็น แข่งขัน แข่งขัน หนึ่ง ไม่ จะ จริงจัง ใน ระดับ ถ้า เหมือน เหมือน เหมือน เหมือน เหมือน เหมือน เหมือน เหมือน เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง จริงจัง เรา เรา เรา เรา เรา จริงจัง จริงจัง จริงจัง กีฬา เกม มิ่ง เกียร์ ก็ เป็น เหมือน ไม้ แบดมินตัน สำหรับ นัก แบดมินตัน รอง เท้า สตั๊ด สำหรับ บอล รวม ถึง ชุด สำหรับ แข่ง กีฬา ที่ ต้อง แบบ ให้ เหมาะสม ต่อ ที่ ที่ นี้ นี้ นี้ นี้ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ มาก มาก มาก เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ มาก มาก มาก มาก มาก มาก เปรียบ กีฬา กีฬา กีฬา กีฬา ออก แบบ มา เพื่อ การ เล่น เกม โดย ให้ มี ดีไซน์ ขนาด น้ำหนัก และ ฟังก์ชัน ที่ กัน ออก ไป รองรับ กับ ความ ถนัด ของ เล่น ส่ง ผล ให้ การ มี ประสิทธิภาพ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ขึ้น ขึ้น ยิ่ง ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี

Herní zařízení แตกต่าง จาก อุปกรณ์ ทั่ว ไป อย่างไร

ความ แตกต่าง ของ อุปกรณ์ ทั่ว ไป กับ herní zařízení อาจ ไม่ เด่น ชัด มากหาก ดู เพียง นอก เมาส์ ก็ ยัง เมาส์ อาจ มี ปุ่ม เพิ่ม มา จริง จริง จริง จริง จริง แตก จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ จะ จะ จะ ได้ เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม ปุ่ม เพิ่ม เพิ่ม ปุ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม ต่าง เป็น อย่าง มาก เรา อา จะ ได้ พบ เมาส์ เกม มิ่ง สำหรับ คน ถนัด ซ้าย สามารถ เพิ่ม หรือ น้ำหนัก ของ เมาส์ เพื่อ สอดคล้อง กับ ได้ ได้ คีย์บอร์ด คีย์บอร์ด คีย์บอร์ด คีย์บอร์ด คีย์บอร์ด คีย์บอร์ด ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม เมาส์ ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ ที่ มี ความ เด้ง เข้า กับ นิ้ว เพื่อ การ เคลื่อน ที่ ที่ รวดเร็ว หู เกม มิ่ง ที่ เสียง เดิน ผู้ เล่น คน อื่น รวม รวม ถึง เก้าอี้ เกมเมอร์ สำหรับ ชาว เกมเมอร์ ที่ มา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น นาน โดย ไม่ ปวด หลัง ครับ

ข้อ ดี ของ herní zařízení

อย่าง ที่ กล่าว ไป ข้าง ต้น ปัจจุบัน อุปกรณ์ เกม มิ่ง มี บทบาท มาก ใน วงการ E-Sports รวม ไป ถึง ผู้ ทั่ว ไป และ นัก เอง ก็ ต้องการ เกม มิ่ง มิ่ง ขึ้น เกม เกม มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก นัก การ ดีไซน์ และ ออก ฟังก์ชัน ที่ หลากหลาย รองรับ ความ ถนัด ของ ผู้ เล่น แต่ละ คน เพราะ ใช้ งาน เมาส์ เบา เกิน หรือ คีย์บอร์ด ที่ ตอบสนอง ได้ ไม่ เร็ว พอ อาจ นำ มา สู่ ผล ชนะ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา

วิธี การ เลือก ซื้อ herní zařízení ที่ ถูกต้อง

Herní zařízení ออก แบบ มา เพื่อ ความ ถนัด ใน การ เล่น เกม มาก ขึ้น การ เลือก จึง จำเป็น ต้อง ให้ เล่น เป็น คน เลือก เอง ให้ ตอน นี้ ที่ ที่ อยู่ ตอน นี้ ที่ ที่ ที่ อุปกรณ์ อุปกรณ์ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ เอง เอง เอง ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ เอง เอง ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ เอง เอง เอง เอง ที่ ใช้ งาน ตอน นี้ พอดี กับ มือ หรือ ไม่ จับ ถนัด มือ ขนาด ไหน หาก ไป เล่น เกม บังคับ หน้า จอสอดคล้อง รูป มือ หรือ ปุ่ม ปุ่ม มือ มือ มือ มือ มือ มือ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ เล่น ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป กลับ มา เข้า กับ เกม ที่ ต้องการ การ บังคับ ที่ แม่นยำ ชอบ แบบ มี ที่ รอง มือ หรือ ไม่ ชอ บ นุ่ม แข็ง เหล่า นี้ มิ่ง มิ่ง ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ควร ควร ควร ควร ควร ควร ควร ควร ควร ควร ควร ควร ควร ควร ควร มอง ควร ควร ควร ควร ควร ควร ควร ควร ควร แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง ใช้ งาน ตอน นี้ ว่า พบ ปัญหา อะไร บ้าง เพื่อ นำ ไป สู่ การ เลือก ซื้อ มิ่ง เกียร์ จะ ช่วย แก้ ใน จุด ได้ ครับ ครับ เป็น เป็น เป็น ครับ ครับ เป็น เป็น เป็น อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ได้ ได้ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ได้ ได้ ได้ ได้ อย่าง อย่าง จุด จุด จุด จุด จุด จุด จุด จุด จุด อย่าง จุด จุด จุด จุด จุด จุด

Herní zařízení. คีย์บอร์ด เกม มิ่ง

คีย์บอร์ด เกม มิ่ง ถือ เป็น herní zařízení ที่ สามารถ ปรับ แต่ง การ ใช้ ได้ เยอะ มาก ๆ ตัว จะ สามารถ ตั้ง ค่า ที่ มาก กว่า ทั่ว แคป แคป เลือก เลือก ให้ แคป แคป ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก รวม รวม รวม รวม รวม รวม เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก เลือก มาก มาก มาก กว่า มาก มาก มาก จะ ให้ การ กด ที่ แตกต่าง กัน ออก ไป มี ไฟ rgb วิบ วับ เข้า กับ การ เล่น เกม เกม เกม เล่น เล่น เล่น เล่น เล่น เล่น การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ

รวม แบรนด์ อุปกรณ์ herní zařízení คีย์บอร์ด เกม มิ่ง นิยม

สำหรับ เพื่อน ๆ ที่ กำลัง มอง หา คีย์บอร์ด เกม มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง (herní klávesnice) คู่ใจ สัก รุ่น ยัง ไม่ รู้ ว่า จะ สินค้า จาก แบรนด์ไหน เช่น เช่น แข็งแรง ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง ที่ เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง ทนทาน การ ใช้ งาน ที่ ครบถ้วน รับรอง ว่า อุปกรณ์ เกม มิ่ง เรา คัด มา ไม่ ทำ ผิด หวัง ใน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน แน่อน

อุปกรณ์ Herní zařízení. เมาส์ เกม มิ่ง

เมาส์ สำหรับ เล่น เกม จะ ถูก ออก แบบ ให้ ตรง ตาม หลัก การ ยศาสตร์ เพื่อ ให้ ผู้ จับ เมาส์ ได้ ขึ้น ไม่ ต้อง เกร็ง มือ จน สามารถ สามารถ ตั้ง ค่าปุ่ม ปุ่ม สามารถ สามารถ ตั้ง ตั้ง ตั้ง สามารถ มี ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง เกร็ง เกร็ง เหมาะสม ต่อ เกม ที่ เล่น herní zařízení อย่าง จึง เป็น เหมือน อาวุธ สำคัญ สำหรับ การ เกม เลย ยิ่ง ใช้ มือ ก็ ยิ่ง เล่น ได้ ดี ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง

รวม แบรนด์ Gaming Gear เมาส์ เกม มิ่ง ยอด นิยม

เมาส์ เกม มิ่ง ก็ เรียก ได้ ว่า เป็น เกม มิ่ง เกียร์ อีก หนึ่ง ที่ ได้ รับ ความ จาก เหล่า เป็น อย่าง มาก ใน ปัจจุบัน มี การ ใช้ งาน ที่ ให้ เลือก เลือก มากมาย ไม่ จะ จะ เป็น ขนาด จะ จะ จะ จะ เป็น เป็น จะ จะ เป็น เป็น จะ จะ จะ เป็น จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ จะ จะ จะ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ จะ จะ จะ จำนวน ปุ่ม กด ไป จน ถึง การ เชื่อมต่อ มี สาย และ ไร้ สาย ส่วน จะ เมาส์ มิ่ง ยี่ห้อ อะไร ไหน บ้าง ที่ น่า สนใจ บ้าง ดู กัน เลย ดี กว่า ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ดู ดู ดู ดู ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่

 • เมาส์ ไร้ สาย Logitech G Pro X Superlight Wireless Gaming Mouse
 • เมาส์ ไร้ สาย Logitech G Pro Wireless
 • เมาส์ Zowie S2 Gaming Mouse
 • เมาส์ Slavný model o-mínus herní myš
 • เมาส์ Razer DeathAdder V2 Gaming Mouse
 • เมาส์ Steelseries Rival 3 Gaming Mouse

Herní zařízení. หู ฟัง เกม มิ่ง

หู ฟัง จะ เป็น herní zařízení ที่ คน ส่วน มาก มอง ข้าม แต่ จริง ๆ แล้ว ความ สำคัญ เป็น อย่าง มาก ฟัง เกม มิ่ง จะ ให้ เสียง ใน เกม เกม สภาพ สามารถ ใน ใน เกม เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง เสียง จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ หาก เป็น เกม ที่ ต้อง ทราบ ตำแหน่ง และ การ เคลื่อนไหว ของ ผู้ อื่น ใน เกม หู ประเภท นี้ เหมาะสม มาก ส่วน จะ ติด และ สามารถ มิ่ง หู หู หู มิ่ง มิ่ง หู หู หู ฟัง ฟัง ฟัง ฟัง เกม เกม เกม เกม เกม เกม ฟัง ฟัง ฟัง ฟัง ฟัง ฟัง ฟัง เกม เกม ฟัง ฟัง ฟัง ฟัง ฟัง ฟัง ฟัง เกม เกม เกม เกม ฟัง ฟัง ติด ติด ติด ติด ติด ติด ติด ติด ติด ฟัง ติด ติด ติด ติด ติด ติด เกียร์ สำคัญ อีก ตัว เลย ครับ

รวม อุปกรณ์ อุปกรณ์ herní zařízení หู ฟัง เกม ยอด นิยม

ส่วน หู ฟัง เกม มิ่ง ก็ เป็น อีก หนึ่ง ใน อุปกรณ์ เกม มิ่ง ที่ ได้ รับ ตอบ รับ จาก เหล่า เป็น อย่าง ดี เพราะ ให้ ให้ เกม มิ่ง มิ่ง ใน ฟัง เกม มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะ นั้น มี ให้ เลือก หลากหลาย รูปแบบ ว่า จะ เป็น หู เกม มิ่ง ครอบหู ครอบหู มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง. หู ฟัง เกม มิ่ง in-ear ไป ถึง หู ฟัง เกม มิ่ง ไร้ สาย True Wireless โดย แบรนด์ Beyerdynamic และ รุ่น เรา แนะนำ มี ต่อ ไป นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ มี แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ

รวม แบรนด์ อุปกรณ์ herní zařízení ชั้น นำ ระดับ ที่ คุณ ไม่ ควร พลาด

ด้วย ความ ที่ herní zařízení นั้น ได้ รับ กระแส ตอบ รับ อย่าง ล้น หลาม ใน หมู่ ทำ ให้ เหล่า แบรนด์ ผลิต ชั้น นำ ต่าง ๆ ทำ นั้น ท้อง ท้อง นั้น นั้น นั้น นั้น ท้อง ท้อง ท้อง ท้อง ท้อง ท้อง ท้อง ท้อง ท้อง ท้อง จำหน่าย จำหน่าย จำหน่าย จำหน่าย ท้อง ท้อง ท้อง ท้อง ท้อง ท้อง จำหน่าย จำหน่าย จำหน่าย จำหน่าย ท้อง ท้อง ท้อง ท้อง ท้อง ตลาด ตลาด ตลาด ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ก็ จะ มี เอกลักษณ์ และ ความ โดดเด่น ที่ แตกต่าง กัน ออก ไป ตอบโจทย์ ความ ต้องการ หลากหลาย ของ บริโภค โดย ผลิต herní zařízení ชั้น ระดับ นั้น นั้น มี แบรนด์ อะไร บ้าง เรา ดู กัน เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย บ้าง บ้าง เลย เรา เรา เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย

Razer แบรนด์ อุปกรณ์ herní zařízení ที่ ไม่ ว่า ใคร ก็ ต้อง รู้จัก ด้วย ประเภท ของ สินค้า มี ใช้ มากมาย ไม่ ว่า เป็น หู ฟัง เมาส์ ลูก ลูก ลูก งาน งาน งาน งาน ลูก ลูก เล่น เล่น สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ เล่น เล่น เล่น เล่น เล่น เล่น สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ เล่น เล่น เล่น เล่น เล่น เล่น สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ หู หู หู หู หู หู หู หู หู หู หู หู หู ที่ ครบถ้วน แถม ยัง มี ช่วง ราคา เลือก ซื้อ ได้ อย่าง หลากหลาย จึง ไม่ แปลกใจ ว่า แบรนด์ นี้ อยู่ คู่ กับ เหล่า เกมเมอร์ มา อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ยาวนาน ยาวนาน ยาวนาน ยาวนาน ยาวนาน ยาวนาน เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า

Steelseries ผู้ ผลิต เกม มิ่ง เกียร์ ที่ ได้ รับ ความ นิยม จาก เหล่า Pro Player ระดับ โลก มี ที่ ยาวนาน กว่า ปี สินค้า โดดเด่นคง จะ หนี ไม่ พ้นหู ฟัง เกม มิ่ง ซีรี่ส์ ซีรี่ส์ ความ นิยม ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง โดดเด่นคง โดดเด่นคง ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง โดดเด่นคง ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ การ แบบ ที่ สวยงาม และ ลูก เล่น ใน การ ใช้ งาน ตอบโจทย์ การ เล่น ได้ อย่าง แบบ ใน ที่ คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม คุ้ม

Logitech G แบรนด์ Gaming Gear ที่ แยก ออก มา จาก บริษัท logitech ผู้ ผลิต อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โลก มี อุปกรณ์ ให้ ใช้ งาน มากมาย ไม่ จะ เป็น เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เพียบ เทคโนโลยี เพียบ ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย อื่น อื่น อื่น ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น ด้วย ด้วย ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ สูง จึง ช่วย เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน เล่น เกม ได้ เป็น ดี

Hyperx แบรนด์ ลูก ของ Kingston ผู้ ผลิต อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ ระดับ โลก ด้วย จุด ใน เรื่อง สินค้า คุณภาพ ใน ราคา ที่ ถูก เมื่อ เทียบ กับ อุปกรณ์ อุปกรณ์ ที่ ฟัง เกม เกม มิ่ง มิ่ง เกม เกม มิ่ง เกม มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ ได้ รับ ความ นิยม จาก เหล่า เป็น อันดับ ต้น ๆ ปัจจุบัน

Corsair แบรนด์ อุปกรณ์ เกม มิ่ง ที่ เริ่ม ต้น มา จาก การ ผลิต ฮาร์ดแวร์ และ ชิ้นส่วน ๆ ของ เครื่อง ของ มี จุดเด่น ใน เรื่อง ของ ของ และ และ ที่ มี คุณภาพ สูง แข็งแรง ทนทาน โดย เลือก ฟัง ซื้อ ฟัง ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ เรื่อง ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ เรื่อง เรื่อง เรื่อง ของ ของ ของ ของ ของ ของ Corsair มี ดีไซน์ การ ออก แบบ ที่ ผลิต ด้วย วัสดุ ระดับ พรีเมียม พร้อม ฟีเจอร์ การ งาน ที่ ครบครัน ครบครัน ครบครัน ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ งาน ที่ ที่ ที่ ที่ ที่

สรุป เกม มิ่ง ควร ค่า แก่ การ ทุน หรือ ไม่

ใคร ที่ มี อุปกรณ์ เกม มิ่ง herní zařízení อยู่ แล้ว คง ทราบ ถึง ความ สำคัญ ของ ที่ มี ผล อย่าง ต่อ การ เล่น เกม ผล ชนะ เกม เข้า มือ มือ มือ เข้า มือ มือ มือ เข้า เข้า มือ มือ เกม เกม ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล เกม เกม ผล ผล ผล Merkular ที่ เข้าใจ นัก เล่น เกม ทุก ท่าน จึง มี สินค้า สำหรับ เกมเมอร์ ที่ จะ ตัว ช่วย การ ไต่ แรงค์ ไม่ ปัญหา ด้วย สินค้า เมาส์ คีย์บอร์ด สำหรับ เกม มิ่ง ประสาน งาน ทีม และ และ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ผ่าน หู ฟัง เกม มิ่ง และ นั่ง ได้ ยาวนาน หลาย ชั่วโมง โดย ไม่ ปวด หลัง ด้วย เกม มิ่ง ที่ กำลัง มอง หา เกม เกียร์ เหล่า นี้ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ เกียร์ ได้ ได้ ให้ ได้ ให้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ มิ่ง มิ่ง มิ่ง มิ่ง ประเภท ว่า ตอบโจทย์ เหล่า เกมเมอร์ ได้ ครบถ้วน แน่นอน ครับ ครับ

Fetglide brusle pro Logitech G Pro / G Pro HERO / G102 Prodigy / Lightsync / G203 Prodigy / Lightsync (FG-005)

Čistě leštěný materiál PTFE dává vaše herní myš bezkonkurenční úroveň klouzání.

Přesnost a kontrola

Použití teflonových nohou poskytuje plnou kontrolu nad pohybem myši na pracovní ploše. Jak s rozsáhlými pohyby, tak s minimálním pohybem myši. Nyní je snazší dosáhnout maximální přesnosti kurzoru.

Vysoce kvalitní materiály

Při výrobě klouzů se používá pouze 100% čistý materiál PTFE. Stejně jako speciálně vybrané lepidlo, které zajišťuje spolehlivé fixace klouzů a žádné odstranění zbytků.

Vysoký zdroj

Tloušťka materiálu je vybírána jednotlivě pro každý model myši takovým způsobem, aby poskytoval maximální zdroj použití, aniž by porušil obvyklou zvedací vzdálenost senzoru.

Teflon myši nohou pro logitech G102 Prodigy, G102 Lightsync, G Pro Mouse jsou spotřební materiál pro nejoblíbenější zařízení.

Sada bruslí pro myši Logitech G Pro, G Pro Hero, G102, G203 bude užitečná pro stovky tisíc uživatelů, a to je přinejmenším. Ve skutečnosti v tomto případě téměř všechny nejprodávanější herní myši švýcarské značky Logitech fit.

Modely G102 a G203 byly původně vyráběny v revizi zázraků. Být na počáteční cenové hladině rozsahu manipulátorů výrobce, po dlouhou dobu zaujímali vedoucí pozice v seznamech zásahů ve velkém počtu zemí v Evropě, CIS a Asii. Myš používá spolehlivý optický senzor s citlivostí 8000 DPI, což stačí k uspokojení potřeb 95% hráčů.

Rozdíl v označení. G102 a G203 je způsoben různými prodejními trhy.

Po chvíli myši prošly některými aktualizacemi a začaly se nazývat G102 Lightsync a G203 LiteSync, v tomto pořadí. Hlavní aktualizací, kterou modely obdržely během restylingu, je proprietární podsvícení RGB s plnou kontrolou, která se nazývá liteSync. Cena manipulátorů po upgradu zůstala nezměněna, takže popularita mezi uživateli pouze rostla.

G pro, navzdory stejným tělem, byl určen pro více náročné hráče. Rozdíl byl vytvořen efektivnějším a pokročilejším senzorem 12 000 DPI Pixart 3366. A v G Pro Hero byl nahrazen ještě pokročilejším hrdinou optického senzoru (16 000 dpi).

Jedna sada vyměnitelných nohou FeetGlide pro Logitech G Pro, G102, G203 bude moci rozšířit efektivní a pohodlné použití všech výše uvedených modelů.

Návod

Zkontrolujte a porovnejte velikost a tvar nohou myši. Ujistěte se, že je to identické.

Odstraňte staré nohy myši. Odstraňte zbývající lepidlo na povrchu.

Odmašťujte povrch dodávaným otřesem. Poté osušte povrch.

Pečlivě odstraňte ochrannou vrstvu z lepicí strany. Nedotýkejte se adhezivního povrchu.

Umístěte nové nohy myši postupně na správné místo. Stiskněte myš na rovném povrchu asi 30 sekund.

Hotovo! Užijte si vynikající klouzání myši.

FAQ

Pokud jsem nenašel žádné brusle pro můj model myši?

Na trhu je nyní obrovský sortiment herních myší. Někteří z nich nenajdou velké množství spotřebitelů, zatímco jiné se prodávají v milionech kopií. Pozorně sledujeme vývoj trhu a aktualizaci modelových řádků předních výrobců. Přesto je velmi obtížné držet krok se vším. Pokud jste v našem katalogu nenašli žádné klouzání pro myši. nenechte se odradit. Stačí nám napisovat žádost o zpětnou vazbu. Určitě zvážíme vaši žádost a s největší pravděpodobností rozšíříme náš sortiment s nohama myši, které potřebujete.

Při změně klouzů bude porušena výtahová vzdálenost myši?

Tloušťka FeetGlide je navržena samostatně pro každý model myši. Ve většině případů je o něco větší než tovární nohy, s nimiž se myši původně prodávají. Ale tento rozdíl je v desetin milimetru a neovlivní se zvednutá vzdálenost myši. To však má pozitivní dopad na zvýšení zdroje bruslí.

Kromě toho má většina skutečných herních myší nastavitelnou vzdálenost zvednutí.

Existuje nějaký druh filmu na pracovní straně klouzů?

Ne. Na pracovní straně nohou myši neexistuje žádný průhledný film. Pouze záda, lepicí strana klouzů je pokryta papírovou vrstvou.

Je možné přilepit nesprávně klouzat a co s tím dělat?

Při instalaci klouzů vám může chybět značka a ne v ideálním případě do kontury odpovídající drážky. Žádný problém. Pokud na to okamžitě věnujete pozornost, můžete situaci okamžitě opravit. Lepidlo použité na zadní straně brusle trvá nějaký čas na opravu. A pokud okamžitě opravíte polohu klouzání na správnou, pak nevyvstanou žádné problémy.

Proč jsou klouže jen v bílé?

Barva nohou je určena přirozenou barvou materiálu PTFE (polytetrafluorethylen), ze kterého je vyrobena. Ve výrobě používáme pouze 100% čistý materiál PTFE, protože má nejnižší koeficient tření, a proto nejlepší klouzání. Jakékoli přísady, včetně barvy, tyto vlastnosti zhoršují.

Jak dlouho se nosí nohy myši?

Teflonové myši nohy jsou spotřební předměty. Při použití se postupně opotřebovává, takové jsou vlastnosti materiálu. Nemůžeme odpovědět, jak rychle budou klouže ve vašem případě vymazány, protože to závisí na několika bodech: typu použitého povrchu, na individuálních vlastnostech používání myši, intenzitu použití.

V každém případě najdete vždy dvě sady klouzů uvnitř balíčku FeetGlide.

Recenze pro brusle FeetGlide pro Logitech G Pro / G Pro HERO / G102 Prodigy / Lightsync / G203 Prodigy / Lightsync (FG-005)

отлично стали на 102 продидж ж щущения что мышка парит. По сколжению ве отлично. посмотрим как покажут себя. Комплекте ďыло все необходимое, поставил.

Доставили ыыстро, наклеил на свою g102 и воо4. скulззз лек з з з з з з з з з ~.

Дуже сподобались ці глайди, мишка ковзає добре, нічого не чіпляє. Встановив швидко і таке вччуття, що придrání.

Logitech G 102 Prodigy Optical Gaming Mouse s 16.8m LED barvy, vestavěná schopnost úložiště pro PC/Mac

Zahrajte si svůj plný potenciál tím, že budete přesnější, než jste kdy byli. G102 obsahuje nový senzor navržený v USA a vyrobený ve Švýcarsku. Senzor DPI 200-6000 DPI poskytuje neuvěřitelnou přesnost, rychlost sledování a konzistenci pro lepší kontrolu bez ohledu na váš styl hry. Konzistence a přesnost senzoru znamená, že můžete začít trénovat svaly, abyste se cítili podle pocitu, nejen zrak.

Změna nastavení DPI z výchozího nastavení vyžaduje herní software Logitech.

Klasický design

G102 je inspirován klasickými liniemi a jednoduchou konstrukcí legendární logitech G100S herní myš. Milovaní hráči po celém světě a oblíbené pro esports profesionály, je to známý design, který jsme znovu představili a optimalizovali zevnitř pro všestrannost, trvanlivost a pohodlí pro každodenní použití.

Herní výkon

G102 Prodigy komunikuje až 1000 zpráv za sekundu nebo 8krát rychleji než standardní myši. To znamená, že když je myš přesunuta nebo kliknuta, odezva na obrazovce je blízká.

Pokročilé napínání knoflíku

Pokročilé napínání knoflíků udržuje levá a pravá tlačítka myši napravená tak, aby klikla, a snížila sílu potřebnou k kliknutí a dodání výjimečného pocitu, odezvy a konzistence.

Kvalita a zkušenosti, kterým můžete věřit

Legendární kvalita Logitech.

Již více než 30 let vede Logitech inovace a pokroky v oblasti zvukových, kancelářských a herních technologií. Vysoce kvalitní produkty společnosti Logitech se zaměřují na zkušenosti a pomohou vám realizovat váš plný potenciál. Každý kus herního vybavení je navržen a testován v našich nejmodernějších výzkumných a vývojových laboratořích a je držen podle nejvyšších výkonnostních standardů, aby vám přinesl optimální herní zážitek.

Programovatelné osvětlení RGB

Vyberte si od 16.8 milionů barev.

Vyberte si z palety až do 16 let.8 milionů barev a různých úrovní jasu, aby odpovídaly vašemu stylu, systému nebo prostředí. Stáhněte si herní software Logitech, abyste získali přístup k více než 300 herním profilům a inteligentním osvětlení, které reaguje na vaše akce ve hře.

Změna nastavení osvětlení vyžaduje herní software Logitech.

G102 Prodigy

Zahrajte si svůj plný potenciál tím, že budete přesnější, než jste kdy byli. G102 obsahuje nový senzor navržený v USA a vyrobený ve Švýcarsku. Senzor DPI 200-6000 DPI poskytuje neuvěřitelnou přesnost, rychlost sledování a konzistenci pro lepší kontrolu bez ohledu na váš styl hry. Konzistence a přesnost senzoru znamená, že můžete začít trénovat svaly, abyste se cítili podle pocitu, nejen zrak.

Klasický design

G102 je inspirován klasickými liniemi a jednoduchou konstrukcí legendární logitech G100S herní myš. Milovaní hráči po celém světě a oblíbené pro esports profesionály, je to známý design, který jsme znovu představili a optimalizovali zevnitř pro všestrannost, trvanlivost a pohodlí pro každodenní použití.

Herní výkon

G102 Prodigy komunikuje až 1000 zpráv za sekundu. nebo 8krát rychlejší než standardní myši. To znamená, že když je myš přesunuta nebo kliknuta, odezva na obrazovce je blízká.

Обзор Logitech G102. Лучшая игровая мышь?

Pokročilé napínání knoflíku

Pokročilé napínání knoflíků udržuje levá a pravá tlačítka myši napravená tak, aby klikla, a snížila sílu potřebnou k kliknutí a dodání výjimečného pocitu, odezvy a konzistence.

Kvalita a zkušenosti, kterým můžete věřit

Legendární kvalita Logitech

Již více než 30 let vede Logitech inovace a pokroky v oblasti zvukových, kancelářských a herních technologií. Vysoce kvalitní produkty společnosti Logitech se zaměřují na zkušenosti a pomohou vám realizovat váš plný potenciál. Každý kus herního vybavení je navržen a testován v našich nejmodernějších výzkumných a vývojových laboratořích a je držen podle nejvyšších výkonnostních standardů, aby vám přinesl optimální herní zážitek.

Programovatelné osvětlení RGB

Vyberte si od 16.8 milionů barev

Vyberte si z palety až do 16 let.8 milionů barev a různých úrovní jasu, aby odpovídaly vašemu stylu, systému nebo prostředí. Stáhněte si herní software Logitech, abyste získali přístup k více než 300 herním profilům a inteligentním osvětlení, které reaguje na vaše akce ve hře.

Šest programovatelných tlačítek

Přizpůsobte si větší kontrolu

Logitech G102 Prodigy Gaming Mouse lze použít přímo mimo krabici nebo lze plně nakonfigurovat pomocí herního softwaru Logitech. Pokročilí uživatelé mohou nakonfigurovat kterékoli ze 6 tlačítek, aby zjednodušili akce ve hře

Posun DPI za letu

Posun DPI na letu vám umožní přepnout mezi nastavením až 5 citlivosti (4 výchozí), z pixelů 200 dpi pro ostřelování) na bleskové 6000 DPI.

Palubní paměť

Vezměte si nastavení s sebou

Uložte své preference do palubní paměti na myši a použijte ji na jakémkoli počítači, který si vezmete, bez nutnosti instalace softwaru nebo překonfigurujte nastavení na novém PC.

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, USB port, připojení k internetu pro další stahování softwaru.

Rozlišení sledování: 200. 8 000 DPI Maximální rychlost: 25g Maximální rychlost: 200 IPS testovaných na herní podložce Logitech G240. Rychlá odezva na formáty dat USB: 16 bit / osy USB Rychlost hlášení USB: 1000 Hz (1ms) Mikroprocesor: 32bitový rameno koeficient toku dynamického tření: 0.1 μ (k) Koeficient statického tření: 0.16 μ (s) testováno na dřevěném stole odolném tlačítkem (vlevo / vpravo): 10 milionů PTFE Sekundární kliknutí: 250 kilometrů Fyzikální funkce Výška: 116.Šířka 6 mm: 62.Hloubka 15 mm: 38.Hmotnost 2 mm: 85 g myši pouze délka kabelu: 2 metry

2letá omezená záruka na hardware

Cena, funkce a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění

Logitech G102 Programovatelná herní myš RGB

Klíčové funkce

Herní výkon

G102 hlásí 1 000krát za sekundu, 8x rychlejší než standardní myši. To znamená, že když je myš přesunuta nebo klikne na odpověď na obrazovce, je prakticky okamžitá.

Klasický design

G102 je inspirován klasickým designem legendární logitech G100S Gaming Mouse. Milovaní hráči po celém světě a oblíbené pro esports profesionály, je to klasický design, který jsme znovu vytvořili a optimalizovali odvnitř, aby byli lehký, odolný a pohodlný.

Senzor herní třídy

Hrajte na svůj plný potenciál s myší, která nabízí 200 až 8 000 dpi, což poskytuje neuvěřitelnou přesnost, rychlost sledování a konzistenci. Získáte vylepšenou kontrolu bez ohledu na váš styl hraní 1 Pokročilé funkce vyžadují logitech herní software, které jsou k dispozici ke stažení na LogitechG.com/stahování.

Mechanické napínání knoflíku

Mechanické napínání knoflíků používá kovové pružiny, aby pomohly udržet levé a pravé tlačítka myši kliknutím, což snižuje potřebnou sílu. V kombinaci s jednotlivými levými a pravými tlačítky zvyšuje konzistenci a poskytuje výjimečný pocit a reakci kliknutí.

Lightsync RGB

Technologie LightSync poskytuje osvětlení RGB příští generace, které synchronizuje osvětlení a profily her s vaším obsahem. Přizpůsobte si z úplného spektra přibližně 16.8 milionů barev a synchronizace animací a efektů osvětlení s ostatními zařízeními Logitech G. Upravte to vše rychle a snadno pomocí softwaru Logitech Gaming Software (LGS).

Šest programovatelných tlačítek

Logitech G102 lze použít přímo mimo krabici nebo lze plně nakonfigurovat pomocí LGS. Pokročilí uživatelé mohou nakonfigurovat kterékoli ze 6 tlačítek, aby zjednodušili akce ve hře.

DPI na letu

Posun DPI na letu vám umožní přepínat mezi dvěma nastavením citlivosti kliknutím, od Pixel-Precise 250 DPI cílení na rychlé 2 500 dpi pohybu. Použijte LGS pro přizpůsobení nastavení DPI tak, aby odpovídalo vašemu stylu hry. Cyklistika DPI vám také umožňuje vybrat si až pět nastavení DPI během hry.

Palubní paměť

Když vezmete svůj G102 s sebou, přijde vaše vlastní nastavení. Uložením svých preferencí do palubní paměti pomocí herního softwaru Logitech můžete použít na jiném počítači bez nutnosti instalace softwaru nebo překonfigurace nastavení.

SPECIFIKACE

 • Výška: 116.6 mm
 • Šířka: 62.15 mm
 • Hloubka: 38.2 mm
 • Hmotnost: pouze 85 g myš
 • Délka kabelu: 2.10 m
 • Rozlišení: 200. 8 000 dpi
 • Nulové vyhlazování/zrychlení/filtrování
 • Max. Zrychlení: 25 G2tested on Logitech G240 Gaming Mouse Pad
 • Max. Rychlost: 200 IPS3tested na logitech G240 Gaming Mouse Pad
 • Formát dat USB: 16 bitů/osa
 • Sazba zprávy USB: 1000 Hz (1ms)
 • Mikroprocesor: 32bitová rameno
 • Tlačítka (vlevo / vpravo): 10 milionů kliknutí
 • Ptfe nohy: 250 kilometrů
 • Palubní paměť: 1 profil
 • Lightsync RGB: 1 zóna
 • Nepraidovaný kabel
 • Mechanický systém napínání knoflíku
 • Windows 7 nebo novější
 • MacOS 10.11 nebo později
 • Chrome OSTM
 • USB port
 • Přístup k internetu pro herní software Logitech (volitelné)
 • G102 Gaming Mouse
 • Uživatelská dokumentace

Zásady vrácení peněz

Compro System věří v to, že online nakupování je fenomenální zážitek soustředěný kolem vás, takže si můžete užít úplnou spokojenost spolu s dokonalou úrovní služby. Proto věříme, že máte všechna práva na kontrolu vašeho produktu, a v případě potřeby vyměnit. Protože v systému Compro,

„Pokud nejste šťastní, nejsme šťastní.“.“

Vrací naše politika trvá 7 dní. Pokud od vašeho nákupu uplynulo 7 dní, bohužel vám nemůžeme nabídnout vrácení peněz nebo výměny.

Chcete.li být způsobilý pro návrat, musí být vaše položka nevyužitá a ve stejném stavu, jak jste ji obdrželi. Musí to být také v původním obalu.

Zásady nahrazení systému Compro jsou platné pro 2 situace/okolnosti:

 • V případě, že vám bude doručen nesprávný produkt.
 • V případě, že vám doručený produkt má určitou vadu nebo problém.

Poznámka: Změna mysli není přijatelná jako důvod pro návrat.

Pro dokončení výměny vašeho produktu by však měl být produktem:

 • Nepoškozený, nevyužitý a ve stavu, ve kterém byl přijat
 • Balík obsahuje své původní balení produktu, kontejnery výrobce, dokumentaci, záruční karty, příručky a veškeré příslušenství, které přijelo nebo připojeno k produktu, když bylo objednáno.
 • Žádná z výše uvedených položek, včetně samotného produktu, není nijak, forma nebo forma označena nebo označena.

Vrácení peněz (pokud je to použitelné) Jakmile je váš návrat obdržen a zkontrolován, zašleme vám e.mail, abychom vám oznámili, že jsme obdrželi vaši vrácenou položku. Také vás upozorníme na schválení nebo odmítnutí vrácení peněz. Pokud jste schváleni, bude vaše vrácení peněz zpracováno a kredit bude automaticky použit na vaši kreditní kartu nebo původní způsob platby, do určité částky dnů.

Pokud jste dosud neobdrželi vrácení peněz, pozdní nebo chybějící vrácení peněz (pokud je to možné), nejprve si znovu zkontrolujte svůj bankovní účet. Poté kontaktujte svou společnost pro kreditní karty, může to nějakou dobu trvat, než bude vaše vrácení peněz oficiálně zveřejněno. Dále kontaktujte svou banku. Často je určitá doba zpracování před zveřejněním vrácení peněz. Pokud jste to všechno udělali a stále jste nedostali vrácení peněz, kontaktujte nás na informacích.comprosystem@gmail.com

Prodejní položky (pokud je to použitelné) mohou být vráceny pouze položky s běžnou cenou, bohužel nelze vrátit prodejní položky.

Výměny (pokud je to použitelné) nahrazujeme položky pouze tehdy, jsou.li vadné nebo poškozeny. Pokud si ji potřebujete vyměnit za stejnou položku, pošlete nám e.mail na informace.comprosystem@gmail.com a pošlete svou položku na naši adresu.

Budete zodpovědní za úhradu za své vlastní náklady na přepravu za vrácení položky. Náklady na dopravu jsou nevratné. Pokud obdržíte vrácení peněz, náklady na vrácení budou odečteny z vašeho vrácení peněz.

V závislosti na tom, kde žijete, může se čas potřebovat, aby se váš výměnný produkt dosáhl, může se lišit.

Pokud byste chtěli další objasnění ohledně naší zásady nahrazení návratu, neváhejte nás WhatsApp na 03208289143 nebo nám pošlete e.mail na informace.comprosystem@gmail.com.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS