Jak připojit tiskárnu k routeru Wi-Fi

Centrum bezdrátového tisku

Pro provádění tisku na bezdrátové síti bez použití bezdrátového routeru. Cm. Informace o tom zde.

Tiskárna podporuje alespoň jednu z následujících metod připojení k bezdrátové síti:

HP Auto Wireless Connect. HP Auto Wireless Connect je technologie, která vám umožňuje automaticky připojit tiskárnu k bezdrátové síti bez použití jakýchkoli kabelů a bez nutnosti vstoupit do názvu a hesla sítě. V mnoha nových tiskáren HP bude tato funkce přítomna standardní instalací softwaru.

Chcete.li tuto možnost použít, nainstalujte software tiskárny a postupujte podle pokynů na obrazovce. Když se objeví příslušný požadavek, vyberte typ připojení „Ethernet / Wireless)“, poté vyberte „Ano, pošlete parametry bezdrátového připojení do tiskárny (doporučené)“. Připraven! Instalace dokončí software HP.

Ne všechny počítače nebo síťové parametry jsou kompatibilní s technologií HP Auto Wireless Connect. V tomto případě bude navržena alternativní metoda pro nastavení bezdrátového připojení. Kompatibilita s technologií HP Auto Wireless Connect je poskytována podléhajícím podmínkám:

 • Přítomnost počítače působícího na základě operačního systému Windows Vista (nebo novější verze) nebo Mac OS X 10.5 (nebo později).
 • Počítač používá bezdrátové síťové připojení a operační systém řídí provoz adaptéru bezdrátových sítí, který umožňuje softwaru HP získat aktuální síťové parametry.
 • Počítač je připojen k síti 2,4 GHz. POZNÁMKA. Tiskárny HP nejsou kompatibilní se sítěmi 5,0 GHz. Tiskárna může být připojena k síti a pomocí jiných metod nastavení za předpokladu, že router také udržuje frekvenci 2,4 GHz (většina routerů podpory). Chcete.li se o tom dozvědět více, přejděte do sekce routeru. Tato stránka představuje další metody nastavení.
 • Počítač nepoužívá statickou IP adresu
 • Tiskárna pracuje v HP Auto Wireless Connect. Před připojením k síti bude tiskárna v tomto režimu do dvou hodin od okamžiku prvního začlenění během instalačního procesu. Tip: Pokud je napájení tiskárny zahrnuto déle než dvě hodiny a software ještě nedokončil připojení tiskárny k bezdrátové síti, můžete tento režim zrušit pomocí „Parametrů obnovy sítě“ nebo „Obnovit výchozí síťové parametry“ na Ovládací panel tiskárny. Můžete to provést v nabídce „Síť“ nebo se dotknout ikony (nebo stisknutím tlačítka) bezdrátové komunikace a poté do „Nastavení“ nebo kliknutím na šest. Podrobné informace o obnově síťových parametrů SM. V dokumentaci pro tiskárnu.

Schopnost používat funkci HP Auto Wireless Connect také závisí na řadě dalších technických faktorů a vnějších podmínek.

Pokud během procesu instalace bylo navrženo používat funkci HP Auto Wireless Connect, pak je tato funkce doporučenou metodou nastavení. V určité fázi nastavení musíte dočasně vypnout počítač z bezdrátové sítě. V této fázi nebude přístup k internetu k dispozici. Před přechodem na nastavení této metody proto uložte výsledky potních prací na internetu a/nebo stažených dat.

Pokud během procesu instalace nebylo navrženo používat funkci HP Auto Wireless Connect nebo tato funkce funguje nesprávně, bude vám nabídnuta jiná metoda pro nastavení bezdrátového připojení.

WPS (Wi-Fi chráněné nastavení). WPS má dva modely připojení zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě. Jeden se nazývá „stisknutí tlačítka“ a druhým je „pin-kód“. Stisknutím tlačítka je jednodušší způsob. Níže je připojení v tlačítku tlačítka WPS, připojení pomocí kódu PIN není popsáno.

Pokyny pro použití funkce WPS na tiskárně CM. Ve vedení tiskárny. Chcete.li však použít tlačítko WPS, musíte splnit následující podmínky:

 • Tiskárna a bezdrátový router by měly podporovat režim stisknutí tlačítka WPS. Cm. Manuální a bezdrátový směrovač tiskárny.
 • Bezdrátový router by měl mít tlačítko WPS.
 • Pro zajištění bezpečnosti sítě je nutné použít technologii WPA nebo WPA2. Většina bezdrátových směrovačů WPS nepodporuje připojení WPS, pokud je použita bezpečnostní technologie WEP nebo není nakonfigurována bezpečnost.
 • Většina bezdrátových směrovačů WPS nepodporuje připojení pomocí WPS, pokud je použit název sítě určené výrobcem, nebo není nakonfigurován bezpečnost.

Chcete.li připojit bezdrátovou tiskárnu k bezdrátovému routeru pomocí WPS, postupujte podle následujících akcí:

 • Na tiskárně zapněte režim stisknutí tlačítka WPS. Pokyny pro použití funkce WPS na tiskárně CM. Ve vedení tiskárny.
 • Po dobu 2 minut podržte tlačítko WPS na routeru.

Nastavení bezdrátové sítě HP (pro tiskárny s dotykovou obrazovkou)

Master nastavení bezdrátové sítě je spuštěn z ovládacího panelu tiskárny. (Není k dispozici pro tiskárny bez dotykové obrazovky).

připojit, tiskárnu, routeru, wi-fi
 • Ujistěte se, že je známo název sítě a heslo (WEP, WPA nebo WPA2).
 • Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do nabídky sítě nebo klepněte na bezdrátovou ikonu a poté přejděte do nastavení. Vyberte nastavení bezdrátové sítě. Nastavení bezdrátové sítě zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí.

Poznámka. Tlačítko Nastavení může být ve formě klíče v závislosti na modelu.

Nastavení bezdrátové komunikace pomocí připojení USB (pro tiskárny bez dotykové obrazovky)

Nastavení bezdrátové komunikace pomocí připojení USB. Tiskárny bez dotykové obrazovky mohou během instalace softwaru tiskárny použít tento způsob ladění bezdrátového připojení.

Během instalace dočasně připojte kabel USB k počítači a tiskárně. Připojte a vypněte kabel pouze na žádost programu, který obsahuje pokyny pro nastavení bezdrátového připojení tiskárny.

První způsob. připojujeme se přes WPS

Tato metoda je pro vás vhodná pouze tehdy, pokud jak tiskárna, tak i technologie WPS podpory routeru (Wi-Fi chráněné nastavení). Pokud ano, postupujte podle následujících akcí:

  Pomocí navigačních kláves v nabídce tiskárny zadejte sekci bezdrátového připojení;

Metoda 3. prostřednictvím routeru s USB

Tato metoda je navržena pro případ, kdy PU nezachovává bezdrátovou komunikaci, ale router má port USB, který ji připojí. Abychom to připojili, musí být tyto dva porty spojeny kabelem USB. Chcete.li tuto metodu implementovat, musíte znát přesný název tiskárny a místní adresu routeru, který pro Windows bude působit jako síť. Posledně jmenovaný obvykle u mnoha uživatelů potíže, jak to rozpoznat.

 • To se provádí následovně.
 • Je nutné způsobit režim příkazového řádku a zadat IPConfig jako příkaz.
 • V reakci na to je poskytnuto mnoho informací, ale je zajímavá pouze jedna řádek. hlavní adresa brány, protože se jedná o router:

Konfigurace připojení v tomto případě začíná přidáním nové tiskárny do konfigurace místní sítě. To lze provést pomocí „Start“. „Zařízení a tiskárny“ nebo prostřednictvím ovládacího panelu. Výsledkem je, že musíte dosáhnout vzhledu okna se dvěma možnostmi. přidejte místní nebo síťovou tiskárnu. Dále provádíme následující akce:

 • Vyberte první možnost a po stisknutí tlačítka „Next“ systém požádá o nastavení portu. Vyberte možnost „Vytvořit nový port“ a ze seznamu vyberte „Standardní port TCP/IP“.
 • Pak se objeví okno s parametry PU. V něm musíte nastavit místní adresu zařízení (a je to adresa routeru, kterou jsme již obdrželi) a název portů. Jako posledně jmenované můžete znovu použít adresu routeru (ve výchozím nastavení) nebo nastavit své jméno. Příznak průzkumu nemusí být změněn.
 • Dále se Windows pohybuje k nalezení daného portu a instalace ovladačů. Je možné, že port nebude nalezen, pak systém požádá o uvedení dalších informací o. Zejména bude nutné nastavit „typ zařízení“. „Speciální“ a protokol je „1.DRSNÝ „.
 • Poté začíná instalace ovladače PU. Vyskytuje se podobně jako instalace ovladačů jiných zařízení. označující výrobce a model zařízení. Pokud byl ovladač již zřízen dříve, bude žádost následovat, musíte jej použít již zavedenou nebo jej nahradit novým. Budete také muset odpovědět na otázku o názvu pu.
 • Po dokončení instalace ovladače se systém zeptá, zda je tato tiskárna učiněna obecně. Protože je připojen k routeru, přístup ke kterému mají všechny objekty místní sítě, nemá to jako obecný význam.
 • Na poslední stránce přidání zařízení bude žádost o to, zda jej ve výchozím nastavení použít nebo ne, a také se navrhuje vytisknout testovací stránku.

Instalace HP Smart

Nainstalujte HP Smart na počítač nebo mobilní zařízení.

Chcete-li nakonfigurovat operaci tiskárny v síti Wi-Fi, postupujte podle následujících akcí.

Umístěte tiskárnu a počítač nebo mobilní zařízení vedle routeru Wi-Fi.

Zapněte Wi-Fi na počítači nebo mobilním zařízení a připojte se k síti. Pokud je počítač připojen k síti pomocí kabelu Ethernet, dočasně odpojte kabel a během konfigurace použijte připojení Wi-Fi.

Zapněte funkci Bluetooth na počítači nebo mobilním zařízení, aby inteligentní aplikace HP mohla během ladění detekovat tiskárnu.

Po instalaci HP Smart pro iOS a Android zapněte umístění umístění na mobilním zařízení a nechte aplikaci používat data na vaší poloze k detekci tiskárny a poskytování řešení během nastavení.

Stáhněte si aplikaci HP Smart z následujících zdrojů: 123.HP.com (Android, Apple iOS, iPados), HP Smart. Microsoft Store (Windows) nebo HP Smart. Mac App Store (MACOS).

V případě výběru požadavku na vstup do systému pomocí účtu Microsoft k použití aplikace na různých zařízeních můžete zadat nebo ne, děkuji, děkuji. Pokračovat.

Před načtením byste měli vypnout připojení k virtuální soukromé síti (VPN; Virtual Private Network).

Při nastavování HP Smart musíte vytvořit účet HP nebo zadat existující účet pro přístup ke všem funkcím tiskárny.

Chcete.li vyhledat tiskárnu, klikněte na Přidat tiskárnu nebo ikonu plus v aplikaci HP Smart a poté postupujte podle pokynů a dokončete nastavení.

Instalace HP Smart

Nainstalujte HP Smart na počítač nebo mobilní zařízení.

připojit, tiskárnu, routeru, wi-fi

Chcete-li nakonfigurovat operaci tiskárny v síti Wi-Fi, postupujte podle následujících akcí.

Umístěte tiskárnu a počítač nebo mobilní zařízení vedle routeru Wi-Fi.

Zapněte Wi-Fi na počítači nebo mobilním zařízení a připojte se k síti. Pokud je počítač připojen k síti pomocí kabelu Ethernet, dočasně odpojte kabel a během konfigurace použijte připojení Wi-Fi.

Zapněte funkci Bluetooth na počítači nebo mobilním zařízení, aby inteligentní aplikace HP mohla během ladění detekovat tiskárnu.

Po instalaci HP Smart pro iOS a Android zapněte umístění umístění na mobilním zařízení a nechte aplikaci používat data na vaší poloze k detekci tiskárny a poskytování řešení během nastavení.

Stáhněte si aplikaci HP Smart z následujících zdrojů: 123.HP.com (Android, Apple iOS, iPados), HP Smart. Microsoft Store (Windows) nebo HP Smart. Mac App Store (MACOS).

V případě výběru požadavku na vstup do systému pomocí účtu Microsoft k použití aplikace na různých zařízeních můžete zadat nebo ne, děkuji, děkuji. Pokračovat.

Před načtením byste měli vypnout připojení k virtuální soukromé síti (VPN; Virtual Private Network).

Při nastavování HP Smart musíte vytvořit účet HP nebo zadat existující účet pro přístup ke všem funkcím tiskárny.

Chcete.li vyhledat tiskárnu, klikněte na Přidat tiskárnu nebo ikonu plus v aplikaci HP Smart a poté postupujte podle pokynů a dokončete nastavení.

Přístup k tiskárně prostřednictvím Windows

Pokud jiný způsob, jak na dálku připojit počítač s tiskárnou. Doporučujeme jej použít, pokud nemáte potřebné programy a veřejné služby. V počítači otevřeme v novém okně „Ovládací panel“. „Zařízení a zvuk“. „Instalace tiskárny“. Zdůrazňujeme „Přidat tiskárnu“ Vložte „Vytvořit nový port“, do seznamu, který vybereme “ Standarty TCP/IP Port ”

Dále předepisujeme IP adresu vašeho routeru, ke které bude tiskárna připojena, váš počítač najde zařízení, a poté vyberete typ zařízení „speciální“. Stisknutím tlačítka „Parametry“ v novém okně předepisujeme následující informace: Po provedení operací vyberte výrobce a model tiskárny, můžete také vybrat CD pro instalaci ovladačů. Systém nabídne znovu nainstalovat ovladač pro tiskárnu, ale vybereme možnost „Použijte dostupné ovladače“. Uveďte název tiskárny v okně, která se objeví. A nakonec otevíráme celkový přístup pro jiná zařízení, protože naše tiskárna je připojena pomocí routeru Wi-Fi a ne k jednomu konkrétnímu počítači. Uveďte zaškrtnutí „Neexistuje žádný společný přístup“

Ve výchozím nastavení používáme připojenou tiskárnu a klikneme na „Ready“. Nyní je naše tiskárna připojena vzdáleně se všemi počítači pomocí routeru Wi-Fi.

Další informace o přeinstalování nepracovních ovladačů: Oficiální web společnosti Microsoft (odkaz)

Připojení tiskárny HP na notebook nebo počítač Windows 10 přes Wi-Fi

Rozsah tiskáren, kopírky a multifunkčních zařízení je dnes velmi velký. A mezi nimi obrovské množství podpory pro počítač bezdrátově připojení-Wi-Fi router. Takové modely mají všechny výrobce. Na rozdíl od konvenčních tiskáren, které lze také připojit přes port USB routeru, aby používali několik zařízení v místní síti najednou, neexistují žádné odkazy na ovládání měřiče routeru, což je mnohem pohodlnější. V tomto článku budeme hovořit o tom, jak připojit tiskárnu HP (Hewlett Packard) a nastavit ji tak, aby pracoval s počítačem nebo notebookem na Windows 10.

Prvním krokem při nastavování jakéhokoli zařízení je instalace ovladačů pro Windows. Aby bylo možné nainstalovat do notebooku nebo počítače, stačí jej připojit s tiskárnou na kabelu USB a zapnout. program se spustí automaticky.

Pokud se to však z nějakého důvodu nestane, můžete si stáhnout z oficiálních stránek. Chcete.li to provést, otevřete sekci s ovladači v prohlížeči

Na vyhledávací liště předepisujeme číslo našeho modelu

A stáhněte si software HP Smart instalace pro Windows 10 (nebo MacOS pro MacBook).

HP Smart Instalace je balíček ovladačů a speciální program pro připojení tiskárny HP k notebooku nebo počítači na kabelu nebo Wi-Fi.

připojit, tiskárnu, routeru, wi-fi

Po instalaci a spuštění této aplikace se dostanete do hlavního nastavení kroku. Zde si budete muset vybrat nastavení nové tiskárny a zaregistrovat se ve službě HP. Pak si nezapomeňte vybrat položku „Wireless“, která ji připojí přes Wi-Fi.

Dále bude nám nabídnuto, abychom označili přihlášení a heslo z routeru pro připojení k místní síti

Po dokončení instalace bude tiskárna HP k dispozici pro tisk z těch notebooků nebo počítačů, které jsou připojeny ke stejnému routeru.

připojit, tiskárnu, routeru, wi-fi

U některých modelů je také k dispozici další aplikace, která byla určena speciálně pro můj model tiskárny HP a byla také stažena z oficiálních webových stránek. Vypadá to trochu jinak a sjednoceno s instalací na počítači ovladačů.

  V prvním kroku si musíte vybrat, zda se jedná o první připojení tiskárny k síti Wi-Fi, nebo musíte obnovit dříve dříve spojení s routerem

Nyní z jakéhokoli notebooku, počítače nebo smartphonu, který je připojen k síti Wi-Fi router, můžete do této tiskárny přinést dokumenty pro tisk.

Jak vytvořit pravidelnou bezdrátovou síť tiskárny. nastavení prostřednictvím routeru ASUS pomocí počítačového programu

Dále v tomto článku budeme hovořit o třetím cestě a pouze o nejjednodušších kancelářských tiskáren nebo tiskárně all-in-one, které nemají integrál sítě a připojují se k počítači přes USB.

Navzdory jejich primitivity, díky multifunkčnost moderních směrovačů, lze nejjednodušší kabelovou tiskárnu proměnit v plně naplněné bezdrátové síťové zařízení, které mohou všichni účastníci sítě použít.

První věc, která je nutná pro připojení tiskárny k počítači nebo notebooku prostřednictvím sítě Wi-Fi, je sám router samotným s portem USB.

Připojíme kabel z tiskárny k němu a poté začneme nastavit v panelu správce masti. Předtím však nezapomeňte nainstalovat ovladač z tiskárny na počítač. Buď z disku, který byl zahrnut, nebo je nalezení na internetu pro váš konkrétní model.

Jak připojit tiskárnu k routeru ASUS kabelem USB?

 • Připojte tiskárnu k portu USB routeru
 • Nainstalujte ovladače na tiskárnu na všech počítačích
 • Spusťte nástroj pro nastavení tiskárny z CD na počítači

Nainstalováno? Jdeme dále. Ukážu tiskárnu ve Wi-Fi routeru Asus WL-520GU. Poté, co jej připojíte k routeru USB, se v síťové mapě objeví odpovídající ikona s názvem modelu.

Nyní potřebujeme další disk. ten, který ležel v krabici s routerem. Vložíme jej do disku a hledáme program pro instalaci tiskárny na routeru. Asus se nazývá Utility Nastavení tiskárny (soubor tiskárny.Exe). Lze jej také stáhnout z oficiálního webu výrobce. najdeme na něm náš model, otevřete sekci ovladači a programy a stáhněte si nástroj.

Dále začněte, klikněte na tlačítko „Next“ a počkejte, až bude objeveno naše zařízení a řidiči jsou vyzvednuty.

To je tento jednoduchý postup, počítač nebo notebook se připojí k tiskárně přes Wi-Fi a bude jej vnímat, jako by byl připojen přímo k němu.

Aby bylo možné další počítače a notebooky uvnitř místní sítě vidět tuto tiskárnu, stačí také dát ovladače z instalačního disku.

A takto bude vypadat při výběru zařízení pro tisk dokumentů:

Jak připojit tiskárnu k počítači prostřednictvím routeru od Windows 10

Nyní zvažte další metodu propojení společné tiskárny. pokud nemáte zvláštní nástroj, můžete to provést pomocí vytvořených nástrojů Windows Tools.

Jdeme na „Ovládací panel. zařízení a zvuk. instalace tiskárny“.

Nastavení počítače

Bez ohledu na to, co z výše popsaných metod vybrali, jsou nastavení v počítači prováděny stejně ve všech případech.

Můžete nakonfigurovat prostřednictvím „ovládacího panelu“ nebo prostřednictvím „tiskáren a skenerů“. Nastavení je podobné.

„Tiskárny a skenery“ se objevily v nejnovějších verzích systému Windows. Tato aplikace je vhodná pro nastavení síťové tiskárny na Windows 10.

Nakonfigurujeme prostřednictvím „ovládacího panelu“, který je k dispozici ve všech verzích Windows. Zejména vhodné pro konfiguraci na tiskárně Windows 7 Network.

Najděte při hledání počítače „ovládacího panelu“. V ovládacím panelu najdeme část „Zařízení a tiskárny“. Klikněte na bod „Přidat tiskárnu“.

Systém se pokusí najít zařízení připojené k počítači, ale samozřejmě to neuspěje. Proto použijeme položku „potřebná tiskárna chybí v seznamu“ ve spodní části okna.

Na další stránce vyberte bod přidání pomocí adresy TCP/IP nebo názvu uzlu. Klikněte na „Další“.

V dalším okně v rozevíracím seznamu „Typ zařízení“ vyberte „TCP/IP“ a níže v „IP adrese“ a „Název portu“, zadáváme adresu, kterou dostaneme následujícím způsobem:

 • S připojeným tiskovým zařízením pro USB k routeru zadáme IP adresu vašeho routeru, který zadáte do prohlížeče a vstoupíte do webu. To je obvykle 192.168.0.1 nebo 192.168.Jeden.Jeden. Je uvedeno na štítku ve spodní části zařízení.
 • Při připojení přes port LAN s danou adresou po nabídce. V tomto případě zadáme tuto adresu.
 • Pokud je tiskové zařízení připojeno přes LAN a obdrží IP adresu na serveru DHCP, podíváme se na to, jaká adresa byla přijata na serveru DHCP.

Checko.Place z bodu průzkumu a výběr řidiče se automaticky lépe odstraní.

V dalším okně vložte zaškrtnutí do položky „Speciální“ a vedle ní klikněte na tlačítko „Parametry“.

V okně Nastavení vybereme protokol LPR a v poli „název fáze“. v našem příkladu jsme napsali „Naseti“, ve skutečnosti je jakékoli jméno napsáno. Klikněte na OK a vraťte se na předchozí stránku.

Nyní můžete kliknout na „Next“ a pokračovat ke skutečné instalaci tiskárny. Ovladač lze vybrat ze seznamu nebo nainstalován z disku.

Můžete nastavit nový název na tiskárnu, nebo můžete opustit výchozí sadu.

Odmítáme vyřešit celkový přístup k tiskárně a znovu kliknout na „Další“.

Měla by existovat zpráva, že všechno šlo úspěšně a tiskárna je připravena k práci. Chcete.li to zajistit, vytiskněte testovací stránku.

Nastavení tiskového serveru na routeru

Pokud máte potíže, můžete použít nástroj k konfiguraci tiskového serveru na routeru. Můžete si jej stáhnout z oficiálních webových stránek výrobce výběrem modelu routeru v sekci „Stáhnout“.

Pro konfiguraci tiskového serveru na směrovačích TP-link se používá řadič tiskárny TP-Link UDS. Po stažení a nainstalovaném programu v počítači jej spusťte a automaticky najde všechny tiskárny připojené k routeru. Vyberte ten, který chcete použít pro automatické připojení.

Nástroj pracuje s Windows a Mac OC.

Pro směrovače D-Link použijte vlastnictví siutility. Pokud máte router jiného výrobce, vyhledejte kompatibilní software na oficiálních webových stránkách.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS