Příkazy CMD pro příkazový řádek Windows. Příkazový řádek Windows 10

Otevřete/boot příkazový řád při boot v systému Windows 10 (4 způsoby)

Jak můžete spustit na příkazový řád, když se rozhraní BIOS objeví v systému Windows 10? Tento příspěvek vám poskytuje dva způsoby spuštění na příkazový řád. Pokud máte problémy se ztrátou dat při zadávání příkazového řádku, můžete si stáhnout a spustit průvodce obnovováním dat snadným pro obnovení ztracených souborů, fotografií, dokumentů atd. snadno.

o autorovi

Recenze a ocenění

 • Obnovení videa
 • Obnova karty SD
 • Recyklace recyklace koše
 • Obnovit data z USB
 • Obnovit smazané e.maily
 • Pevný disk se nezobrazuje ve Windows
 • Obnovte dokumenty o neuzavřených slovech
 • Obnovit smazané soubory
 • Obnovte soubory z pevného disku nakaženého virem
 • Nejlepší bezplatný software pro obnovení fotografií
 • Obnovte soubory z formátovaného pevného disku

Přehled. Jak spustit příkazové výzvy v systému Windows 10

Příkazový řád je vstupní bod pro psaní počítačových příkazů. Zadáním příkazů v okně můžete provádět úkoly v počítači bez použití grafického rozhraní Windows. Ve skutečnosti existují dva způsoby, jak otevřít příkazový řád v systému Windows 10. Zkontrolujte níže uvedenou tabulku a získejte rychlou navigaci.

Oprava 1. Boot to Windows 10 Příkazový řád s instalačními médii. Úplné kroky

Oprava 2. Spuštění na příkazové řádky Windows 10 z pokročilých možností spuštění. Úplné kroky

Oprava 1. Spusťte příkazový řád pomocí vyhledávání. Úplné kroky

Oprava 2. Otevřete/spusťte příkazový řádek Windows 10 z nastavení. Úplné kroky

Část 1. Jak otevřít příkazový řádek, pokud Windows 10 nelze zavést

Pokud se nemůžete zavést do Windows 10 a opravit chyby, budete muset vytvořit instalační média nebo vypnout počítač třikrát. Čtěte dále a získejte podrobné informace.

Způsob 1. Boot to Windows 10 Příkazový řád s instalačními médii

Pokud počítač nedokáže spustit, můžete otevřít příkazový řádek pomocí instalačního média Windows 10. S pomocí nástroje pro tvorbu médií Windows 10 můžete zadat BIOS, i když vaše Windows 10 nemůže začít.

Krok 1. Vytvořte instalační média Windows 10

 • PC se stabilním připojením k internetu ke stažení.
 • USB flash disk s nejméně 8 GB prostoru nebo prázdné DVD.
 • Při spalování DVD ze souboru ISO, pokud vám bylo řečeno, že soubor obrazu disku je příliš velký, musíte použít DVD média s dvojitou vrstvou (DL).

Krok 2. Boot do BIOS v systému Windows 10

 • Vložte instalační média do počítače se systémem Windows 10 a z něj spusťte počítač.
 • Stisknutím tlačítka F2, DEL, ESC nebo jiné požadované klíče k zadání BIOS.
 • Získejte přístup k podokně „Boot“ a přesuňte jednotku USB na horní část seznamu spouštění.

Krok 4. Rozhraní nastavení systému Windows 10

 • Stisknutím tlačítka F10 uložíte nastavení a ukončete bios.
 • Nastavte jazyk, čas a klávesnici a poté klikněte na „Další“.
 • Klikněte na „Opravit počítač“ vlevo dole.

Krok 5. Boot na příkazový řád v systému Windows 10

Poté zadáte příkazový řádek o opravě Windows 10 pomocí příkazových řádků.

Opravit Windows 10 pomocí SFC:

Tip Because your computer is started with bootable media, the System Reserved partition of your hard drive is temporarily marked as C: and therefore the C: drive that you see from within Windows 10 is marked as D: drive. This is a temporary modification.

If you want to fix Windows 10 boot problems like repair MBR, type the commands below:

Way 2. Boot to Command Prompt in Windows 10 from Advanced Startup Options

What if you start your PC, but you get a blue screen or the desktop is blank? You can fix your problem and open Command Prompt in Advanced Startup Options. Here are the steps:

Step 1. Enter the Windows 10 recovery environment.

Turn your computer on and off three times. While booting, make sure you turn off the computer when you see the Windows logo. After the third time, Windows 10 will boot into the diagnostics mode.

Step 2. Click „Advanced options Troubleshoot Advanced options Command Prompt“ when the recovery screen appears.

CMD | Jak na příkazovou řádku III | Vytvářejte dávkové soubory proměnné

Then, the Command Prompt is immediately loaded, and you can start using it for whatever you need.

Part 2. How to Start Command Prompt If Windows 10 Can Boot

Things could be easier if your Windows computers or laptops are running well. You can search for Command Prompt or enter Command Prompt from Settings. Here are the steps in detail.

Fix 1. Start Command Prompt Using Search

This solution is the most recommended one for its easiness.

Step 1. Go to Start and type cmd into the search box.

Step 2. From the list, right-click Command Prompt and choose „Run as administrator“.

You should enter into the Command Prompt window now.

Fix 2. Start Windows 10 Command Prompt from Settings

Step 1. Click „Start Settings“ to open the „Settings“ Window. Next click „Update Security“, and choose „Recovery“.

Step 2. Click „Restart now“ under Advanced startup, and your Windows 10 computer will restart now.

Step 3. When you see the „Choose an option“ screen, click „Troubleshoot Advanced options“.

Step 4. Click „Command Prompt“. You should enter into the Command Prompt window now.

Extra Tip: How to Recover Command Prompt Deleted Files

When you use some cleanup commands like a clean command or format command, you lost data on your drive. These command lines delete files permanently without backup. What can you do to get back Command Prompt deleted files? The answer is using the best data recovery software. EaseUS Data Recovery Wizard. This EaseUS Data Recovery Wizard can recover formatted hard drive, using Command Prompt, or pressing Shift-Delete.

Download this all-in-one data recovery software and restore lost data from your PC or laptop.

Step 1. Run EaseUS Data Recovery Wizard. Choose the drive where you lost files and start scanning. This software allows you to recover lost data from all devices, including HDD, SSD, USB drive, SD card, pen drive, camera, etc.

Step 2. Browse the full scan results. You can choose the file type you need by clicking on the file type filter. EaseUS data recovery software supports 1000 file types like photos, videos, documents, emails, audio files, and many more.

Step 3. Select the files you want to preview. Click „Recover“ and set a storage location to save the recovered data.

Conclusion

This post has provided you with 4 ways to boot Windows 10 from Command Prompt. If your PC cannot boot, refer to Part 1. If your computer can start normally, refer to Part 2. Besides, If you have data loss problems, turn to EaseUS EaseUS Data Recovery Wizard for help.

CMD commands for the Windows command prompt

Most IT experts and Linux users, in addition to computer users who work with MS-DOS, are relatively familiar with the command line and its corresponding commands. But a lot can be achieved with the command prompt in Windows, too. For this reason, we’ll explain what the command line is, how to open it, and which CMD commands there are for Windows.

Windows console commands have changed over time: in newer Windows versions, users no longer have access to some of the familiar commands. In the following, we’ll explain which CMD commands still work under Windows 10 so that you don’t have to tediously test which are still valid and which are outdated. Our overview tables describe the functions of the individual commands and specify under which Microsoft operating systems they’re effective.

Register great TLDs for less than 1 for the first year.

Why wait? Grab your favorite domain name today!

How does a command line work?

The command line (also called the console or terminal) is a text-based interface within the operating system, that forwards commands from the user to the operating system. This makes it possible, for example, to organize files, start programs, or run other commands linked to the operating system, computer, or network.

In older operating systems (like MS-DOS), you had to work without a graphical user interface, and oftentimes even navigate without a mouse. Instead, you had to type in all commands – the directory structures were then displayed as plain text on the screen. But even after the switch to graphical operating systems, the command line remained text-based.

In general, the connection between operating system – regardless of whether graphical (GUI = graphical user interface) or text-based (CLI = command line interpreter) was condensed under the term “Shell.” The default command line interpreter for Windows is called CMD.EXE. In addition, however, there’s also the “PowerShell”: This offers more options than CMD.EXE. For example, automations can be created better with PowerShell. In this way, users can create script programs with the PowerShell scripting language.

Many Windows console commands are based on batch files. This are usually text files (with the ending.bat or.cmd) that are run by the command line as batch processing. These files are generally created to perform routine work and start other programs.

Jak otevřít příkazový řádek

How do you open the command prompt?

There are various options for accessing the command line in Windows. Technically speaking, the command line is the CMD.EXE program. This executable file should be found in the system directory of your Windows folder. (If you right-click on the file, Windows also gives you the option to start the program as an administrator – in case you have the access data for this.) To reach the program more quickly, you can use the search bar or the run menu. The latter is opened under Windows 7, 8, and 10 with the key combination Win R. Then all you have to do is type “cmd” into the search field and press the OK button.

The command prompt has long had a fixed spot in the Windows start menu as well. Under Windows 7 and Windows 10, the program is found in the “System Tools” folder. With Windows 8, Microsoft replaced the start menu with a start screen. But the command prompt is also found via the apps here. Alternatively, Windows 8 as well as Windows 10 both offer the “Power User Tasks Menu.” You can open this with the key combination Win X. In this way, you can find the command prompt in the normal execution as well as the administrator version.

How do you enter commands in the command prompt?

CMD functions via defined commands. These have to be entered correctly, otherwise the command prompt can’t run the task. The same goes for parameters that you link to the commands. Individual commands can be extended using options (such as arguments). These are generally given as a letter with a minus sign (-), plus sign. or slash (/). CMD also allows placeholders. For so-called wild cards, use an asterisk or question mark (?). While the latter replaces a single character (i.e. letter, digit, or other character), the asterisk stands for any number of characters.

In the command prompt and commands, you also frequently have to work with path specifications. You need these to navigate through your directories or specify exact positions in commands. For the input of a path, use the backslash (\).

Individual CMD commands can be combined with one another. Through a pipe, the output of the first command is interpreted as input for the following command. In the command prompt, commands are linked to one another with a vertical line (|). This line itself is called a pipe, but officially is known as a vertical bar. Vertical bars pass data from one command to the next:

There’s also the possibility of redirection: where the output of a command is directly forwarded to a file or the content of a text file is understood as input for the command

Finally, Windows command line commands can also be connected in such a way that they run directly after one other. This can be controlled via a relatively simple form. but also via two more complex variations. It’s also possible to only run the second command if the first was successful. Or, you can set up the exact opposite as well: The second command is only run if the first doesn’t work (||). Both options can even be combined so that there’s an either-or string of commands:

 • CommandA CommandB (the second command is run directly after the first)
 • CommandA CommandB (the second command is only run if the first was successful)
 • Command A || CommandB (the second command is only run if the first was not successful)
 • CommandA CommandB || CommandC (the second command is only run if the first was successful, otherwise the third command is run)

Each command has its own syntax and individual options. So that you don’t have to memorize all of these, CMD offers a help command: Using help command or command /? you can obtain information about how to handle the command.

It’s also extremely helpful that the command prompt remembers your last entered CMD commands. Using the up and down arrow keys on the keyboard, you can recall your earlier entries. This also means, though, that you can’t use these keys to scroll through the CMD window. This is usually done with the mouse instead. But if you prefer to scroll using keys and are ready to give up the recall command function, you can alter the corresponding setting: right-click on the command prompt and enable the “Scrolling” option.

Command, file names or path specifications, as well as arguments, are separated from one another using spaces. It also usually doesn’t matter if you use upper- or lower-case letters. It’s only important in a few cases whether you write the parameter in upper- or lower-case (generally only when two different parameters are abbreviated with the same letter, and are only differentiated from one another through the case).

3 ways to be present and grow online

Get found with your own domain. Build trust with your own email address. Reach visitors with your own website.

Windows CMD commands: an overview

There are almost 300 commands for Windows and its predecessor, MS-DOS. Over the decades, some commands have been kept around, some have only recently been added with newer versions of Windows, and others have been removed or replaced. In our comprehensive list, we explain what the different commands mean and on which Windows versions they run. This way, you can quickly look up whether the CMD commands that you know still function with Windows 10. To make it more clear, we’ve divided the Windows command prompt commands into four categories: basics, files, system, and network.

The information on the functionality of various Windows versions should only be understood as orientation information. For the individual commands, it’s not only which Windows version you’re using that’s important, but also which edition (Home, Pro, Server). In some cases, you have to adjust certain settings beforehand so that the commands are effective. You also will need access rights as an administrator for some CMD commands.

Basics

CMD command Description Windows version
bitsadmin Creates and monitors downloads and uploads. 10/8/7/Vista
break Interrupts Ctrl C checking in DOS, allowing you to stop processes in the old operating system. Only available for compatibility reasons in Windows. All Win/DOS
call Calls a batch file within another batch file. The command has no effect if entered directly into CMD instead of in a batch file. All Win/DOS
cd Displays the current directory and lets you switch to other directories. With the parameter /D plus drive and path specification, you can also switch drives. Use cd. to switch to a higher directory (has the same function as the chdir command). All Win/DOS
chcp Changes the current code page (character set table) or shows the page count of the current code page. All Win/DOS
chdir Displays the current directory and lets you switch to other directories. With the parameter /D plus drive and path specification, you can also switch drives. Use chdir. to switch to a higher directory (has the same function as the cd command). All Win/DOS
choice Creates a selection list: typical example is the selection of yes (Y) or no (N), which is created with /C YN. With the parameter /M you can add an explanatory message for the user. All Win (not XP)/DOS
clip Forwards the result of a command to the clipboard. For example, you can copy the directory structure (dir clip) or the content of a file (clip filename) to the clipboard. 10/8/7/Vista
cls Clears the content of the screen. All Win/DOS
cmd Starts CMD.EXE. 10/8/7/Vista/XP
color Changes the background (first value) and text color (second value) of the command prompt. The color lies between 0 (black) and F (white). 10/8/7/Vista/XP
command Starts CMD.COM. 32-bit/DOS
date Displays the current date and allows you to change it. With the parameter /T the date is shown without the option to change. All Win/DOS
debug Starts debug, a program that can test and modify programs within the command prompt. 32-bit/DOS
dir Displays all folders and files within the current directory. You can restrict the output by attributes (/A), simplify the list (/B), or display all subdirectories and their files (/S). All Win/DOS
doskey Creates macros, recalls commands, and edits command input. All Win/DOS
dosshell Opens the DOS shell, a graphical file management tool. In Windows, the DOS shell is replaced by Windows Explorer. 95/DOS
Echo Displays a message and is mainly used within scripts and batch files. All Win/DOS
edit Starts the MS-DOS editor, with which you can create text files. 32-bit/DOS
edlin Creates and edits text files within the command prompt. 32-bit/DOS
exit Ends CMD.EXE or CMD.COM. All Win/DOS
fasthelp Displays helpful information about commands. DOS
fastopen Writes the position of a program into a specified list, which is in the working memory and should accelerate the start of programs. 32-bit/DOS
find Searches through a file or multiple files for a particular character sequence. If you only want to know how frequently the word or phrase occurs, use the /C parameter. With the extension /I the command ignores upper- and lower-case in the search. All Win/DOS
findstr Finds character sequences in one or multiple files. It gives you more options when compared to the find command: you can search for files that contain various terms or with /C search for an exact word order. 10/8/7/Vista/XP
forcedos Starts a program in the MS-DOS partial system, in case it’s not directly recognized by Windows XP as a DOS program. XP (32-bit)
graftabl Enables the option to use extended characters of a specific code page in graphics mode. 32-bit/DOS
graphics Starts a program that can print graphics. 32-bit/DOS
help Displays help text for a specific command (you can also use the /? command). All Win/DOS
kb16 Changes the country settings of the keyboard for DOS programs (only included in Windows for compatibility reasons. Replaces the old command keyb). 32-bit
keyb Changes the country settings of the keyboard for DOS programs (only included in Windows for compatibility reasons. Replaced by kb16 in newer Windows versions). 98/95/DOS
logoff Logs the user out of Windows. Also allows you to end sessions on servers. 10/8/7/Vista/XP
lpq Displays the status of a printer queue for computers that use a “line Printer Daemon” (LPD). (To use the command in Windows 10, 8, 7, or Vista, the LPD print service and the LPR port monitor have to be enabled first). All Win
lpr Sends a file to a computer that uses a line printer daemon (LPD). To use the command in Windows 10, 8, 7, or Vista, the LPD print service and LPR port monitor have to be enabled first. All Win
md Creates a new directory on the specified path. If directories don’t already exist on the path, md creates them automatically (you can also use the mkdir command). All Win/DOS
mkdir Creates a new directory on the specified path. If directories don’t already exist on the path, mkdir creates them automatically (you can also use the md command). All Win/DOS
more Outputs the content of a file (for example, a text file) by the page. You can also use the command to split the output of another command into pages. All Win/DOS
msg Sends a message to another user. You can write the username into the command or create files in which usernames are saved. The files can then be included in the command with @filename. 10/8/7/Vista/XP
nlsfunc Provides country-specific information for language support. 32-bit/DOS
ntbackup Runs backup services directly from the command line or as part of batch or script files. XP
path Creates and displays the path for searching executable files. All Win/DOS
pause Pauses execution in batch files and scripts. The user is then prompted in a message to continue by pressing a key. All Win/DOS
popd Changes to the folder saved by the pushd command. The command is mainly part of batch files and scripts. 10/8/7/Vista
print Prints a text file. The device to be used for printing has to be specified. All Win/DOS
prompt Changes the display of the command prompt. All Win/DOS
pushd Saves a specific path into a script or batch file. You can change to this directory with popd. 10/8/7/Vista/XP
qbasic Starts qbasic, a program environment based on the BASIC programming language. 98/95/DOS
rd Deletes a directory. This must not contain any files, even hidden ones. You can delete an entire directory tree with the /S parameter (you can also use the rmdir command). All Win/DOS
rem Writes Комментарии и мнения владельцев in batch and script files that aren’t taken into account when executing. All Win/DOS
rmdir Deletes a directory. This must not contain any files, even hidden ones. You can delete an entire directory tree with the /S parameter (you can also use the rd command). All Win/DOS
runas Allows a user to run commands with the rights of another user. For example, you can run a command as an administrator from a normal user account as long as you know the password. 10/8/7/Vista/XP
scandisk Starts Microsoft ScanDisk. The program searches data carriers for errors. 98/95/DOS
schtasks Sets the execution of specified programs and commands for a specified point in time. You can create, delete, change, and display all scheduled tasks. 10/8/7/Vista/XP
set Displays environmental variables of CMD.EXE and lets you configure them. All Win/DOS
shift Moves variables within batch files and scripts. All Win/DOS
shutdown Shuts down the computer (/s), triggers a restart (/r), or logs the user out (/l). A graphical user interface is displayed if you enter the parameter /I as the first option in the command. 10/8/7/Vista/XP
sort Lists out data (from a file or command) and outputs it again sorted – directly in the command prompt, in a new file, or in another output. All Win/DOS
start Opens a new command prompt window in which you can run a specific program or command. All Win
subst Assigns a drive letter to a path to create a virtual drive. All Win/DOS
taskkill Ends one or more running tasks. You either have to specify the process ID (PID) or image name. 10/8/7/Vista
tasklist Lists all running processes – also on remote computers, if desired. The process ID also has to be specified, which is required for the taskkill command, for example. 10/8/7/Vista/XP
time Displays the current time and allows it to be changed. If the parameter /T is entered, the command prompt only shows the time and offers no option to directly change it. All Win/DOS
timeout Stops a process for a specified time. The command Is used in batch files and scripts. If you use the /NOBREAK parameter, the command ignores any keyboard input. 10/8/7/Vista
title Changes the title of the command prompt. Spaces are allowed, but not all special characters such as a slash, for example, because they may be interpreted as instructions for a parameter. All Win/DOS
tree Graphically displays the directory structure of a drive or path. With the /F parameter, all files in the folders are also listed out. /A also ensures that only ASCII characters are used for the graphical representation. The command takes into account all subdirectories starting from the given path. If you don’t enter a path, the current folder is used as the output. All Win/DOS
type Displays the content of a text file. All Win/DOS
tzutil Displays the currently set time zone (/g) or changes it (/s). The parameter /l helps determine the valid time zones. 10/8/7
ver Displays the current version number of Windows or MS-DOS. All Win/DOS

Files

CMD command Description Windows version
append Sets the path in which files will be searched for. 32-bit/DOS
assoc Changes the program that’s linked with a particular file ending. 10/8/7/Vista/XP
attrib Changes attributes of specified files. With the parameter R you can protect a file from changes. All Win/DOS
cipher Displays and changes the encryption status of files and directories on NTFS partitions. 10/8/7/Vista/XP
comp Compares the content of two files or two file sets. The results can be displayed as a decimal value (/D) or with ASCII characters (/A). 10/8/7/Vista/XP
compact Displays and changes the compression status of files and directories on NTFS partitions. 10/8/7/Vista/XP
copy Copies a file or multiple files to another location. It’s also possible to connect several files to one. You can use the asterisk as a wild card. All Win/DOS
cscript Runs scripts over the Microsoft Script Host. You can enable additional debugging with the /D option. All Win/DOS
del Deletes a file or multiple files. If you also want to delete all files from subfolders, you can do this with the /S parameter. Read-only files can be deleted with /F (you can also use the erase command). All Win/DOS
deltree Deletes a directory as well as all subdirectories and files within. 98/95/DOS
diantz Compresses files without any loss (command has the same function as makecab). 7/Vista/XP
diskcomp Compares the content of two disks. All Win (not 10)/DOS
diskcopy Copies the content of a disk to another. All Win (not 10)/DOS
endlocal Ends the valid range of changes to batch files or scripts. After the command, changes are applied to the entire system again (localization is started with setlocal). 10/8/7/Vista/XP
erase Function is the same as del. All Win/DOS
exe2bin Converts an EXE file to a BIN file. 32-bit
expand Extracts files and folders stored in CAB files. All Win (not 64-bit XP)/DOS
extrac32 Extracts files and folders stored in CAB files. The program is part of Internet Explorer, but can also be used in the command prompt. All Win
extract Extracts files and folders stored in CAB files (in new Windows versions use expand). 98/95
fc Compares two individual files or two sets of files with one another and displays the differences. All Win/DOS
for Sets a specific command that should be run for each individual file in a file set. This command is usually used in batch and script files. All Win/DOS
forfiles Selects one or more files and runs a command that refers to these files. Usually used for batch and script files. 10/8/7/Vista
ftype Specifies a program for opening a specific file type. 10/8/7/Vista/XP
goto Skips the execution within a batch program to a specific line (marker). All Win/DOS
if Represents a conditional statement and executes expressions within batch files only under certain conditions. Can be extended by not if commands are only not to be executed under certain conditions. All Win/DOS
makecab Compresses files without loss in CAB format (you can also use the diantz command). 10/8/7/Vista/XP
mklink Creates a symbolic link to a file. With /D you can also create connections to directories. Create a fixed connection instead of a symbolic connection with /H. 10/8/7/Vista
move Moves a file or multiple files from one directory to another. The command can also change the names of directories. By default, the command overwrites other files with the same name when moving files to the destination. To prevent this use the /-Y parameter. All Win/DOS
openfiles Displays and separates open system files and folders. 10/8/7/Vista/XP
recover Restores readable files that were on a defective data drive. 10/8/7/Vista/XP
ren Changes the name of a particular file. Directory and drive cannot be changed this way (or use the rename command). All Win/DOS
rename Function is the same as ren. All Win/DOS
replace Replaces the selected file or files with one or more other files. With /S files in subfolders are also replaced. With the addition /U files are only replaced if another version is more current. The parameter /A allows users to add new files to the target directory at the same time. This parameter is not compatible with /S and /U. All Win/DOS
robocopy Allows so-called robust file copying. This is an extended version of copy and xcopy. With robocopy it’s possible to successfully transfer data even if there are interruptions in the network. There are a total of 72 parameters with which the copy command can be modified. 10/8/7/Vista
rsm Manages media on removable storage devices. Is used in batch files and scripts to support programs that don’t use “Removable Storage API.” Vista/XP
setlocal Limits the valid range of changes to batch files or scripts. After the command, changes only apply to these files (localization is started with endlocal). 10/8/7/Vista/XP
share Installs file sharing and file locking. 32-bit/DOS
sxstrace Starts the WinSxs Tracing Utility, a tool for programming diagnostics. 10/8/7/Vista
takeown Restores administrator access rights to a file that have been lost when reassigning a user. 10/8/7/Vista
undelete Undoes the deletion of a file. DOS
verify When enabled, checks whether files are written correctly on a data drive. The check is disabled in the standard settings. All Win/DOS
where Finds files that match a particular search topic. The placeholders and ? can be used within the topic. 10/8/7/Vista
xcopy Copies files and entire directory structures. In this way, the command offers various additional options. For example, it can be specified that only files younger than a specific date (/D) should be copied. It can also be specified that read-only files are overwritten (/R). All Win/DOS

System

CMD command Description Windows version
at Starts commands and programs at a particular time. With the parameter /every:date[,…] you can also set regular appointments. 10/8/7/Vista/XP
auditpol Displays current monitoring policies. 10/8/7/Vista
backup Creates backups of files. These can be recovered with restore (replaced by msbackup). DOS
bcdboot Creates and repairs start files. 10/8/7
bcdedit Allows users to make changes to start configuration data storage (the command is a new version of bootcfq). 10/8/7/Vista
bdehdcfg Prepares a hard drive for BitLocker Drive Encryption. 10/8/7
bootcfg Creates, edits, or displays the content of boot.ini (although it’s still included in the Windows 7 CMD, it has lost its function since boot.ini is no longer used for startup options, instead you should use bcdedit). 10/8/7/Vista/XP
bootsect Modifies the master boot code sot that it’s compatible with the Windows Boot Manager or NT Loader (can only be started via system restore in Windows 7 and Vista). 10/8/7/Vista
cacls Edits and displays the access control list. This sets access rights (outdated – replaced by icacls in newer Windows versions). 10/8/7/Vista/XP
chkdsk Checks and repairs (with the parameter /R) a data drive. All Win/DOS
chkntfs Changes or displays the data driver check at startup. 10/8/7/Vista/XP
cmdkey Can display (/list), create (/add), or delete (/delete) login information. 10/8/7/Vista
convert Converts partitions from FAT/FAT32 to NTFS. 10/8/7/Vista/XP
ctty Changes the standard input and output for the system. 98/95/DOS
dblspace Creates or configures compresses drives (a newer version of the command is called drvspace) .98/95/DOS
defrag Defragments all or only specified drives. Use /U to observe the progress. To get an evaluation statistic after the defragmentation, use the parameter /V. All Win/DOS
diskpart Manages, creates, and deletes partitions from the hard drive. 10/8/7/Vista/XP
diskperf Allows users to remotely control the disk performance counter. 10/8/7/Vista
diskraid Manages RAID systems. 10/8/7/Vista
dism Manages and integrates Windows images. 10/8/7
dispdiag Creates a file in the current directory in which you’ll find information about your display. 10/8/7/Vista
dosx Starts the DOS Protected Mode Interface, which allows MS-DOS programs more than 640 KB of RAM. Is only available to support older DOS programs. 32-Bit
driverquery Creates a list with all installed drivers. 10/8/7/Vista/XP
drvspace Creates or configures compressed drives. An older version of the command is called dblspace. 98/95/DOS
emm386 Provides DOS with more than 640 KB of RAM. 98/95/DOS
esentutl Manages databases within the extensible storage engine. 10/8/7/Vista/XP
eventcreate Creates an entry (ID and message) in an event log. 10/8/7/Vista/XP
eventtriggers Configures and displays event trigger. XP
fdisk Creates, deletes, and manages partitions on the hard drive. Use diskpart in newer Windows versions. 98/95/DOS
fltmc Allows users to manage and display filter drivers. 10/8/7/Vista/XP
fondue Installs additional Windows features. The command is an abbreviation for the underlying tool: Features on Demand User Experience Tool. 10/8
format Formats a drive to the file system specified by the user. All Win/DOS
fsutil Provides numerous features related to the file system, such as disk removal. 10/8/7/Vista/XP
hwrcomp Compiles self-created dictionaries for handwriting recognition. 10/8/7
hwrreg Installs a compiled dictionary for handwriting recognition. 10/8/7
icacls Edits and displays the access control list. This sets access rights. An outdated version of this command is cacls. 10/8/7/Vista
ktmutil Starts the kernel transaction manager. 10/8/7/Vista
label Changes or deletes a drive’s label. All Win/DOS
lh Loads a program into the high memory area (UMB) – has the same function as loadhigh. 98/95/DOS
licensingdiag Creates an XML and a CAB file that contain information on the Windows product license. 10/8
loadfix Ensures that a program is loaded and executed above the first 64 KB of RAM. 32-bit/DOS
loadhigh Has the same function as lh. 98/95/DOS
lock Locks a drive so that only a user-selected program can access it directly. 98/95
lodctr Updates all registry entries that have to do with performance indicators. All Win
logman Creates and manages event trace sessions and performance logs. 10/8/7/Vista/XP
manage-bde Configures drive encryption with BitLocker. Use.on to encrypt a drive. Use.off to decrypt it again and end BitLocker protection. 10/8/7
mem Displays information about the RAM and indicates which programs are currently loaded in it. 32-bit/DOS
memmaker Optimizes the RAM. 98/95/DOS
mode Configures system devices – primarily on the COM or LPT port. All Win/DOS
mofcomp Analyzes files in managed object format (MOF) and adds the classes and instances to the WMI repository. All Win
mountvol Creates and deletes mount points for drives and displays them. 10/8/7/Vista/XP
msav Starts Microsoft Antivirus. DOS
msbackup Starts Microsoft Backup (replaces backup and restores). DOS
mscdex Loads the CD-ROM support for MS-DOS. 98/95/DOS
msd Starts the program Microsoft Diagnostics, with which system information can be displayed. DOS
msiexec Starts the Windows installer, with which Windows can be installed and configured. 10/8/7/Vista/XP
muiunattend Starts an automatic setup process for the multilingual user interface (MUI). 10/8/7/Vista
netcfg Installs the minimal operating system Microsoft Windows PE. 10/8/7/Vista
ocsetup Installs additional Windows functions. 8/7/Vista
pentnt Recognizes floating point division errors in Pentium chips, starts floating point emulation, and disables floating point hardware. XP
pkgmgr Installs, uninstalls, and configures packages and functions for Windows. 10/8/7/Vista
pnpunattend Automates the installation of device drivers. 10
pnputil Installs plug-and-play devices from the command prompt. 10/8/7/Vista
power Uses the IDLE status of a processor to reduce energy consumption. 98/95/DOS
powercfg Allows the user to change the computer’s energy options and control energy conservation plans. 10/8/7/Vista/XP
pwlauncher Configures the startup options for Windows To Go with which you can boot Windows from a USB drive. 10/8
qprocess Provides information on running processes. 10/8/7/Vista
query Displays the status of a particular service. 10/8/7/Vista
quser Provides information on the currently logged-in users. 10/8/7/Vista
reagentc Configures the Windows recovery environment, with which you can repair the installation of the operating system. 10/8/7
recimg Creates a user-defined Windows image to restore the system. 8
reg Manages the registry of the command prompt. Users can create new keys (reg add) or delete them (reg delete). 10/8/7/Vista/XP
regini Changes registry authorizations. 10/8/7/Vista/XP
register-cimprovider Registers a common information model provider (CIM provider) in Windows. 10/8
regsvr32 Registers a DLL file in the registry. 10/8/7/Vista/XP
relog Creates new performance indicator protocols from the data in the existing protocols. 10/8/7/Vista/XP
repair-bde Repairs and decrypts defective drives that are encrypted with BitLocker. The files should be saved on a replacement drive. 10/8/7
reset Resets a session. You can also use the rwinsta command. 10/8/7/Vista/XP
restore Restores backups that were created with the backup command (replaced by msbackup). DOS
rwinsta Command has the same function as reset. 10/8/7/Vista/XP
sc Manages services by connecting to the Service Controller. 10/8/7/Vista/XP
scanreg Repairs the registry and allows a backup to be created of it. 98/95
sdbinst Applies user-defined database files (SDB). 10/8/7/Vista/XP
secedit Analyzes the security settings by comparing the current configurations with templates. Settings can also be configured, imported, and exported with this command. 10/8/7/Vista/XP
setver Sets a version number of MS-DOS that’s forwarded to a program – even if it doesn’t match the actual version. 32-bit/DOS
setx Creates or changes environmental variable in the user of system environment. 10/8/7/Vista
sfc Checks all important and protected system files. Incorrect versions are replaced by correct ones. 10/8/7/Vista/XP
smartdrv Starts and manages the hard drive cache program SMARTDrive. 98/95/DOS
sys Copies system files from MS-DOS and the command interpreter to another hard drive. This makes it bootable. 98/95/DOS
systeminfo Displays information about the Windows installation, including all installed service packages. The information can be obtained from the local system as well as a remote computer. 10/8/7/Vista/XP
tpmvscmgr Creates and deletes TPM virtual Smart cards. These are virtual smartcards encrypted on the basis of the Trusted Platform Model. 10/8
tracerpt Processes logs or real-time data generated during the tracing of computer programs. 10/8/7/Vista/XP
typeperf Displays performance counter data or writes it into a file. 10/8/7/Vista/XP
unformat Undoes the drive formatting done by the format command. DOS
unlock Unlocks a drive that was locked with the lock command. 98/95
unlodctr Deletes names as well as descriptions for extensible performance counters in the Windows registry. 10/8/7/Vista/XP
vaultcmd Creates, deletes, and displays saved registration information. 10/8/7
vol Displays the label and serial number of a drive. All Win/DOS
vsafe Starts the antivirus software VSafe. DOS
vssadmin Manages the volume shadow copy services that can be used to store different versions (snapshots) of drives. 10/8/7/Vista/XP
wbadmin Creates backups of the operating system and delivers information to the created backup copies. 10/8/7/Vista
wevtutil Manages event logs and event log files. 10/8/7/Vista
whoami Provides information about the current user. With the /GROUP parameter you can obtain additional information about group membership. 10/8/7/Vista
winmgmt Manages WMI repositories. Backups (/backup) are possible with the command, for example. All Win
winsat Evaluates various system factors – for example, processor performance or graphical capabilities. 10/8/7/Vista
wmic Starts the Windows Management Instrumentation in the command prompt. Various Windows settings can be changed here – both locally and on remote computers. 10/8/7/Vista/XP
xwizard Registers Windows data in the form of XML files. 10/8/7

Network

CMD command Description Windows version
arp Displays and edits entries in the Address Resolution Protocol cache. All Win
atmadm Displays information on asynchronous transfer mode (ATM). XP
certreq Manages and creates certificate registration requirements for certification authorities. 10/8/7/Vista
certutil Manages services related to certificate authentication. 10/8/7/Vista
change Changes the settings of a terminal server and can be used together with the parameters logon, port, or user (replaces the commands chglogon, chgport, and chgusr). 10/8/7/Vista
checknetisolation Checks the network capability of apps from the Windows Store. 10/8
chglogon Enables, disables, or adjusts logins for terminal server sessions. 10/8/7/Vista
chgport Displays or changes the COM pin assignment of terminal servers for DOS compatibility. 10/8/7/Vista
chgusr Changes the installation mode of a terminal server. 10/8/7/Vista
cmstp Installs or uninstalls profiles for the connection manager. 10/8/7/Vista/XP
djoin Creates a new computer account in the Active Directory Domain Services (AD DS). 10/8/7/Vista
finger Provides information about users on remote devices using the Finger service. 10/8/7/Vista/XP
ftp Transfers data to an FTP server or from this to a PC. The command offers additional options: For example, you can activate debugging with.d. All Win/DOS
getmac Displays the MAC address of all network adapters. The format of the output (Table, List, CSV) is set with /FO. With /S you can use the command on remote systems as well. 10/8/7/Vista/XP
gpresult Displays information on the Group Policy. 10/8/7/Vista/XP
gpupdate Updates information on the Group Policy. 10/8/7/Vista/XP
hostname Outputs the name of the current host. 10/8/7/Vista/XP
interlnk Connects two computers via serial or parallel connection to share files or printers. DOS
intersvr Starts an interlnk server and transfers data from one computer to another via serial or parallel connection. DOS
ipconfig Provides information on the IP of each used network adapter. The command can also be used to release (/release) or renew (/renew) addresses. With /flushdns you can clear the DNS cache. All Win/DOS
ipxroute Changes and displays information on the IPX routing tables. XP
irftp Transfers files via infrared connection, if one is available. 10/8/7/Vista
iscsicli Manages iSCSI, which enables connections via the SCSI protocol. 10/8/7/Vista
klist Displays all tickets authenticated by the Kerberos service. Also enables the command to delete tickets (purge). 10/8/7
ksetup Configures a connection to a Kerberos server. 10/8/7
mount Enables network sharing under the Network File System. (To use the command, enable NFS services). 7/Vista
mrinfo Provides information on the router. 10/8/7/Vista/XP
nbtstat Displays statistics and information on the TCP/IP connections on remote computers. 10
net Configures and displays network settings. All Win
net1 Configures and displays network settings (it’s recommended to use net instead; the net1 command is only intended as a temporary solution for a Y2K problem). 10/8/7/Vista/XP
netsh Starts the network shell, which allows for network settings to be changed on local and remote computers. 10/8/7/Vista/XP
netstat Displays statistics and information on TCP/IP connections on the local computer. All Win
nfsadmin Manages NFS servers and clients (to be able to use the command, you first have to enable NFS services in Windows). 7/Vista
nltest Displays information related to secure channels in the Active Directory Domain Services (AD DS) and tests the connections. 10/8/7
nslookup Sends a DNS query to a specific IP or host name on the preconfigured DNS server. You can also specify another DNS server. 10
ntsd Runs debugging. XP
pathping Provides information on forwarding and package loss when sending over a network and also specifies the latency. 10/8/7/Vista/XP
ping Sends an internet control message protocol Echo request to a specific host to check if it’s accessible. The duration of the Echo can also be specified. Ping signals can be sent continuously with.t. To display statistics on this action, press Ctrl Brk. Cancel the process with Ctrl C. All Win
qappsrv Displays all available remote computers in the network. 10/8/7/Vista/XP
qwinsta Displays information on the open remote desktop sessions. 10/8/7/Vista
rasautou Manages autodial addresses. 10/8/7/Vista/XP
rasdial Starts and ends network connections for Microsoft clients. 10/8/7/Vista/XP
rcp Copies files from a Windows computer to a server that’s running a RSDH daemon, and vice versa. 7/Vista/XP
rdpsign Signs a remote desktop protocol file (RDP file). 10/7
rexec Runs commands on a remote computer that’s running a Rexec daemon. Vista/XP
route Displays routing tables and makes it possible to change, add, or delete entries. All Win
rpcinfo Sends a remote procedure call (RPC) to an RPC server. The result displays the programs on the remote computer (to use the command, NFS services on Windows have to be enabled first). 7/Vista
rpcping Sends a ping via remote procedure call (RPC) and checks whether a connection is possible. 10/8/7/Vista
rsh Runs commands on remote computers that are running the Unix program Remote Shell (RSH). 7/Vista/XP
setspn Creates, deletes, and changes SPNs. These are unique identifiers for services on a network that uses Kerberos authentication. 10/8/7
shadow Monitors a session on a remote computer. The user can also actively control the remote computer. 7/Vista/XP
showmount Provides information on NFS file systems (to use the command, you first have to activate NFS services in Windows). 7/Vista
tcmsetup Enables or disables a client for the Telephony Application Programming Interface (TAPI), a programming interface for telephone applications. 10/8/7/Vista/XP
telnet Enables communication with another computer that also uses the telnet protocol. All Win/DOS
tftp Enables a file exchange between the local computer and a server that supports the Trivial File Transfer Protocol (TFTP). To use the command, the TFTP client first needs to be enabled in the system settings. 10/8/7/Vista/XP
tlntadmn Manages a telnet server on a local or remote computer (to be able to use the command, the telnet server functions first have to be enabled in the system settings). 8/7/Vista/XP
tracert Tracks a data package on the way through the network to a server. It doesn’t only check whether the package arrives and how long it takes, but also records how many hops the package makes on the way. All packages have a set time-to-live (TTL), which is increased gradually with the command. All Win
tscon Connects the current local user session with a session on a remote computer. 10/8/7/Vista/XP
tsdiscon Ends the connection between a local user session and a session on a remote computer. 10/8/7/VistaXP
tskill Ends a process on a remote computer. 10/8/7/Vista/XP
tsshutdn Shuts down or restarts a remote terminal server. If the target computer supports it, the entire computer can be turned off in this way. XP
umount Removes mounted network file system drives. To use the command, the NFS functions first have to be enabled in the system settings. 7/Vista
w32tm Manages the Windows time service that synchronizes dates and times on all computers that share an AD DS domain. 10/8/7/Vista/XP
waitfor Sends or waits on a single. If the signal is only supposed to be sent to specified computers in a domain instead of all, use the /S parameter. Computers within a network are synchronized with one another through this command. 10/8/7/Vista
wecutil Creates and managements subscriptions for events. These are forwarded from remote event sources that support the WS management protocol. 10/8/7/Vista
winrm Manages secure connections between local and remote computers via the WS management protocol. 10/8/7/Vista
winrs Enables access to the command line of a remote computer via a secure connection to implement changes. If you want to disable encryption, use.un. 10/8/7/Vista
wsmanhttpconfig Manages functions of the Windows Remote Management (winrm). 10/8/7/Vista

At this point, Windows knows three different commands for copying files and directories. But the range of functions of the individual Windows CMD commands have been partially extended: For example, xcopy is stronger than copy, and robocopy in turn has a larger scope than xcopy. If you’re using a newer version of Windows (Vista or later), it’s best to use the robocopy command in the command prompt.

Related articles

How to fix a Blue Screen of Death (BSOD)

The infamous blue screen of death usually shows up without any warning. It’s an important indicator of internal problems with hardware, software, or drivers. If Windows can no longer be run as a result of such a problem, then the forced shutdown takes place in the form of a blue screen containing an error message. This may cause unsaved files and documents to be lost. The most important thing with…

nslookup: Here’s how the useful DNS check works

Those who want to access computer systems and applications in networks need host (or rather, domain) names. As long as the Domain Name System, which is responsible for the name conversions, is functioning normally, users remain unaware that machine-readable IP addresses are hidden behind these names. However, if complications with the DNS and the involved name servers arise, they can be quickly…

Deleting Windows.old. How to

Windows offers a variety of features to ensure that the system functions over the long term. For example, the operating system generates a backup folder called Windows.old during new installations, upgrades or major updates which can be used to restore the system to its previous state. In our article, you will learn about the circumstances in which you can remove Windows.old and how to do so.

Shutdown via CMD: An overview of Windows shutdown commands

In Windows, you can adapt frequently required shutdown routines to your individual needs in many different ways. For this, Windows provides an appropriate tool in the command line, which is also referred to as the prompt – CMD or cmd.exe. We introduce shutdowns via CMD, which can handle efficient, simple, but also more complex shutdown routines.

How to open the command Prompt in Windows

Command Prompt in Windows is used to enter command line instructions. The Microsoft operating system provides several options to launch Command Prompt. The method you choose ultimately depends on your personal user habits. You can also open Command Prompt in a special mode with administrator privileges if required for certain system tasks.

Command Prompt Windows 10: Tell Your Windows to Take Actions

Do you know what Command Prompt Windows 10 is? Do you know how to open Command Prompt as administrator? Do you know how many Windows 10 Command Prompt commands? This post will explain these questions for you.

příkazový, řádek, windows

What Is Command Prompt

It is common that many users have little understanding of Command Prompt. One reason may go that this function isn’t put outside Windows interface so that users ignore it and haven’t discovered its usefulness yet.

Under this circumstance, knowing Command Prompt Windows 10 becomes necessary.

Command Prompt, also known as CMD, is the command-line interpreter in Windows operating system. You can input commands to your computer so as to tell your computer to take corresponding actions.

Commands vary in different operating systems. Command Line Program of Windows is shown as cmd.exe.

Ways to Open Command Prompt Windows 10

Before introducing the detailed Windows 10 Command Prompt commands, users have to know how to open it in Windows.

Generally speaking, two choices are available before running Command Prompt Windows 10: Command Prompt, Command Prompt (Admin).

The author in this part will cover 9 methods to open Command Prompt and you can choose whatever you prefer.

Open Command Prompt Windows 10 from Run Box

Option A: Press Windows R simultaneously to open Run box. Then type down cmd and click OK to open it.

Option B: After opening Run box, type down cmd and press Ctrl Shift Enter to run Command Prompt as administrator.

Open Command Prompt Windows 10 from the Start Menu Search

Option A: Click the start menu and type cmd in the search box. Click Command Prompt to run it.

Option B: After Command Prompt appears, you can right-click it to run as administrator.

Open Command Prompt Windows 10 by Scrolling the Start Menu

 • You can scroll the mouse to search for Command Prompt under the Windows System.
 • Click it to run regularly or right-click it to choose as an administrator.

Open Command Prompt Windows 10 from Task Manager

 • Type task manager in the search box to open Task Manager.
 • Open Files tab and click Run new task and click OK to run Command Prompt regularly or check Create this task with administrative privileges to run as an administrator.

Open Command Prompt Windows 10 from File Explorer

 • Open File Explore and navigate to C: drive Windows system32 cmd.
 • Right-click cmd to select Run as administrator.

Open Command Prompt Windows 10 from File Explorer Address Bar

 • Open File Explorer.
 • Type cmd in its address bar and press Enter to run it as administrator.

Open Command Prompt Windows 10 from Win-X Menu

 • Press Windows X keys simultaneously to open Power User Menu.
 • Click Command Prompt to run it regularly or click Command Prompt (Admin) to run it as administrator.

Open Command Prompt by Creating Command Prompt Shortcut

 • Right-click the desktop to select New and create a shortcut.
 • Type down cmd in the location of the item and name the shortcut as cmd.
 • Double-click the shortcut or right-click the shortcut to run it as administrator.

Open Command Prompt by Using Microsoft Edge

 • Open Microsoft Edge.
 • Type file://C:/Windows/System32/cmd.exe in its address bar and click Enter.
 • Click Run to open Command Prompt.

Ten Practical Commands Windows 10 You Must Know

It is not difficult to find a complete computer commands list but it is not easy to master them all. Do you know how to use Command Prompt?

Based on actual situations, the following parts will list ten common commands. These are the most helpful commands and a good mastery of them helps you better control over your Windows PCs.

Tip: It is recommended to run Command Prompt as an administrator to get more privileges and you should press Enter after typing down each command.

Assoc plays an important role in Command Prompt Windows 10.

Lots of files are associated with a specific program and this program can open the file by default. However, it is sometimes hard to remember those associations. Therefore, if you type “assoc” on Command Prompt Windows 10, Command Prompt will list all filename extensions and program associations for you.

Chkdsk command is mainly used to scan an entire disk. In this way, you can find whether there happens file fragmentation, disk errors or bad sectors on your disk. Apart from scanning, “chkdsk” command can repair your disk as well.

When you launch Command Prompt as an administrator in Windows, type down “chkdsk c:/f /r” (c refers to the letter of the drive you want to scan). This command will scan and repair your C drive during the time your computer restarts.

Tip: This command works only when you run Command Prompt as an administrator, or it will inform you that access is denied as you do not have sufficient privileges.

Windows built-in disk repair tool CHKDSK can check and fix hard drive errors it detected. Check this post to see how to use it to repair hard drive Windows 10.

Many users believe once they delete the files and empty the recycle bin, these files and data can never be found. However, it is not the case.

Although once you delete files, the space they occupy will be marked as free. They are still recoverable unless new data has been overwritten on it. Other people can use third-party data recovery software such as MiniTool Partition Wizard to get them back, which is not good for privacy.

So, what can you do to clean these data deleted once and for all? Cipher command is a good choice. It is originally used to encrypt files with EFS (Encrypting File System). However, it has another additional function – wipe free space of a hard disk so as to safely erase the deleted files of the free space.

After running Command Prompt, please type down “cipher”.

Diskpart command is specially designed to manage your partitions. It covers multiple operations about partitions such as creating, deleting, formatting and extending. To some extent, it is as powerful as some third-party partition managing software.

It even surpasses third-party software in some aspects. For example, it can manage dynamic disks and you don’t need to restart computer during this process. It even can convert basic disk to dynamic disk and dynamic disk to basic disk as well.

Common diskpart commands are presented as follows.

 • List disk/volume: You can generally get the list of disks on your computer.
 • List partition: You can get the list of partitions on the selected disk.
 • Select disk/partition/volume: You can locate the disk/partition/volume you want.
 • Detail disk/partition/volume: You can get the detailed information of selected disk/partition/volume.
 • Delete disk/partition/volume: You can delete selected disk/partition/volume.
 • Create partition primary/logical size = n: You can create a primary or logical partition on a disk and regulate its storage capacity in MB.
 • Create volume stripe: You can create stripe volumes on a selected disk.
 • Convert basic/dynamic: You can convert dynamic disk to basic disk or basic disk to dynamic disk.
 • Convert MBR/GPT: You can convert GPT to MBR or MBR to GPT.
 • Assign: You can assign a drive letter to the selected partition.
 • Clean/clean all: The former command deletes files and these files can be recovered; the latter command deletes files and files can hardly be recovered.
 • Format: You can format a partition and appoint file system to the partition.
 • Active: You can set a partition as active.

But some third-party software has more powerful functions. For example, when suffering sudden system crash, apart from Command Prompt, you can also resort to a piece of professional partition manager – MiniTool Partition Wizard. Both its Copy Disk function and Migrate OS to SSD/HD function allow you to copy operating system to another disk. Once Windows fails to boot, you can insert the target disk and set it as the first boot disk to start your Windows.

MiniTool Partition Wizard also helps users manage partitions and disks. You can also recover lost/deleted files and clone entire disk and so on.

Apart from those above, it allows users to boot computer from bootable media created before when Windows fails to boot.

File Compare

FC stands for File Compare. If you have two files with slight differences, this command can list all their differences for you.

FC command can compare text files as well as binary files and compare ASCII or Unicode text. Examples are listed as follows.

Fc /a File1.txt File2.txt will make a comparison between two ASCII files.

Fc /b Picture1.jpg Picture2.jpg will make a binary compare on two images.

Sometimes your computer may meet network problems and do not know how to fix it. Command Prompt commands IP may be a useful tool.

Type “ipconfig” in Command Prompt Windows and you will get detailed information on current IP Address Subnet, Mask Default Gateway IP and current domain. This information can help you solve router issues and network connection problems.

Netstat stands for network statistics. You are bound to suspect that some virus or malware connected to internet threat your computer. If you want to further check this problem, please type “netstat” on Command Prompt to see all active TCP connections.

SFC stands for System File Checker. When you concern that virus or illegal software may threat your core file system, sfc /scannow command Windows 10 will scan these files and check their integrity.

Sfc /scannow will check the integrity of all protected system files and do repairs if system files have corrupted.

How to fix the issue SFC scannow not working? Here, this article focuses on two cases of SFC error. Try to use the following methods.

Shutdown command is different from the regular shutdown on start menu. You can set detailed parameters for your shutdown through the command.

Type down “shutdown /i” on Command Prompt and a remote shutdown dialog will pop up. You can manage the shutdown of remote computers, choose restart or shutdown and even select an option to describe why you want to shut down these computers.

How much do you know about your computer system? If you want to further know about it, you can use “systeminfo” command. This command will list plenty of information on your computer system, including its OS version, OS configuration, processor(s), BIOS version, boot device, network card(s) and so on.

Conclusion

If you make yourself know more about Command Prompt Windows 10 and master the nine common commands above, you are bound to manage your computer issues better. And this post also has shown how to open run Command as administrator. You can try these methods.

If you have any question with MiniTool products, please contact us via support@minitool.com and we will reply to you as soon as possible.

Command Prompt Windows 10 FAQ

There are various commands that can be done in the Command Prompt. In the Commnad Prompt, you can execute the comamnds to manage your disk, check file system, rebuild MBR and so on.

The Command Prompt allows you to run programs, manupulate Windows settings, and access fils by typing in commands that you wish to execute. To use the Command Prompt, you can read the above content to learn how to open it in many different ways.

Command Prompt is a command line interpreter application availabe in most Windows opearting system. It is used to execute entered commands.

CMD is the abbrevation for command. It is a Microsoft Windows command that opens the Windows command line window. Windows 95 and 98 users can only enter the command line by entering command, while all other users can enter by using either command or cmd.

About The Author

Tina is a technology enthusiast and joined MiniTool in 2018. As an editor of MiniTool, she is keeping on sharing computer tips and providing reliable solutions, especially specializing in Windows and files backup and restore. Besides, she is expanding her knowledge and skills in data recovery, disk space optimizations, etc. On her spare time, Tina likes to watch movies, go shopping or chat with friends and enjoy her life.

Copyright © 2023 MiniTool Software Limited, All Rights Reserved.

How to get to an MS-DOS prompt or Windows command line

Below are steps on getting to an MS-DOS prompt or Windows command line in all versions of Microsoft operating systems.

Get to Command Prompt in Windows 10

For some commands and options to work in the Windows 10 command line, you must run the command line with administrative privileges. To do this, right-click the cmd icon and select Run as administrator.

příkazový, řádek, windows

Get to Command Prompt in Windows Vista and 7

For some commands and options to work in the Windows Vista and 7 command line, you must run the command line as administrator. To do this, right-click the cmd icon and select Run as administrator.

If you’re attempting to get into an MS-DOS prompt to troubleshoot the computer, boot the computer into Safe Mode.

Get to Command Prompt in Windows NT, 2000, and XP

If you are attempting to get into an MS-DOS prompt to troubleshoot the computer, boot the computer into Safe Mode.

Windows 2000 and XP users who cannot boot the computer into Normal Windows mode or Safe Mode can also enter and use the Recovery Console to manage their computer from a prompt. See: How to use the Windows Recovery Console.

Finally, if you are experiencing issues getting into Windows NT, 2000, or XP, it may be necessary to run troubleshooting steps from an MS-DOS prompt. We recommend the Network Administrator gain access either using a standard MS-DOS boot diskette or the ERD diskettes created after the installation of Windows NT. Also, they may access MS-DOS by booting from a Windows XP CD.

Get to Command Prompt in Windows 95, 98, and ME

If you can get into Windows 95, 98 or ME, you can get to an MS-DOS prompt by following the steps below.

Following the steps above opens an MS-DOS shell. However, if you are attempting to troubleshoot an issue with the computer and are using Microsoft Windows 95 or Windows 98, we suggest you restart the computer into MS-DOS. To do this, follow the steps below.

How to restart the computer into an MS-DOS prompt

 • Click Start.
 • Click Shutdown.
 • Choose the option to restart the computer to an MS-DOS prompt.

If you cannot get into Windows 95 or Windows 98 to get to an MS-DOS prompt, follow the instructions below (Windows ME does not have this option).

 • Reboot the computer
 • As the computer is booting, press the F8 key when you hear a beep or when you see „Starting Windows 95“ or „Starting Windows 98.“ Windows 98 users sometimes may find it easier to press and hold the left Ctrl key as the computer is booting.
 • If done properly, the user should get to a screen similar to the below screen.

Microsoft Windows 95 Startup Menu = 1. Normal 2. Logged (\BOOTLOG.TXT) 3. Safe Mode 4. Step-by-step confirmation 5. Command prompt only 6. Safe mode command prompt only Enter a choice: 1 F5=Safe Mode ShiftF5=Command prompt ShiftF8= Step-by-step confirmation [N]

Getting to MS-DOS

If you are running MS-DOS with no other operating systems, the computer should be booting into an MS-DOS prompt automatically, unless you have a shell or other program loading automatically.

If the computer cannot load MS-DOS, reboot the computer and as the computer is booting, press the F5 key when you see the message „Starting MS-DOS“ or the MS-DOS version. Pressing this key should load the default settings for MS-DOS.

If this opens an MS-DOS prompt and you want to prevent further occurrences, edit the autoexec.bat or the config.sys files and remark any bad lines.

Get to MS-DOS in Windows 3.x

If you are running Windows 3.x, it is likely that the computer is booting into Windows automatically and bypassing the MS-DOS prompt. If the computer loads successfully into Windows, to exit to an MS-DOS prompt, from the Program Manager, click the file menu and select Exit.

If the computer cannot load MS-DOS, reboot the computer and as the computer is booting, press the F5 key when you see the message „Starting MS-DOS“ or the MS-DOS version. Pressing this key should load the default settings for MS-DOS.

If you do not want Windows 3.x to load automatically into Windows 3.x, edit the autoexec.bat file and remove the „win“ line.

Other operating system

If you want a command line, you more than likely want to access the Shell or Terminal for your operating system, not MS-DOS.

If you are using another operating system (e.g., OS/2 or Linux variant) and you need to get to an MS-DOS prompt, use an MS-DOS boot diskette, unless you are dual booting the computer. Keep in mind that booting from an MS-DOS diskette won’t allow you to access the files used with other operating systems. However, if you’re erasing everything and starting over, this would allow you to delete all pre-existing information and start over.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS