Počítač píše bez přístupu k internetu

Chyba „IPv4 bez přístupu k internetu“ ve Windows 7/8/10. Metody korekce

Při náhlém odpojení internetu obvykle začneme stoupat na divočiny nastavení operačního systému Windows, abychom se nějak pokusili znovu získat přístup k vzácnému informačnímu proudu. Nakonec se s vámi dostaneme při nastavování našeho připojení k internetu a uvidíme zprávu „IPv4 bez přístupu k internetu nebo síti“.

Je zřejmé, že tato informace se nějak vztahuje na ztrátu internetu, pravdivé? Všechno je tak, a v tomto článku vám řekneme, jak problém vyřešit ve formě „IPv4 bez přístupu k internetu“. O tom lze rozhodnout obrovským počtem všech druhů způsobů a budeme je všechny zvážit.

Pro začátek však musíme naznačit možné příčiny ztráty internetu a vzhled této alarmující zprávy.

Wi-Fi je tam, ale neexistuje internet: co dělat

Obecně platí, že podle statistik je třeba poznamenat, že většina problémů s nepřístupností internetu (při připojení k síti Wi-Fi) je spojena s nastavením routeru. Ale pokud máte jiná zařízení připojená ke stejné síti Wi-Fi, mohou jít na internet [jako autor otázky], měli byste začít kontrolou nastavení systému Windows.

Cca. : Kromě případů, kdy může být omezení počtu připojených zařízení umístěno v nastavení routeru (nebo existuje seznam „bílého“ pro konkrétní adresy MAC (jaká je MAC adresa))).

V tomto případě, pokud nastavení Windows nedalo výsledky. Zkontrolujte nastavení routeru (o nich těsně níže v článku).

Možná je to první věc, kterou začít. Faktem je, že předchozí nastavení často zůstává v nastavení síťového připojení (které například lze nastavit v obchodě). A proto, když se spojíte se sítí Wi-Fi, internet nefunguje.

Chcete.li začít, otevřete kartu Network Connection (pro toto: Klikněte na kombinaci Winr. A v okně „Perform“, které se objeví, zadejte příkaz NCPA.Cpl).

NCPA.CPL. prohlížení všech připojení k síti

Dále otevřete vlastnosti bezdrátové sítě (v angličtině. Lze to nazvat „bezdrátový“).

Po nalezení řádku „IP ​​verze 4 (TCP/IPv4)“ a otevřete své vlastnosti (číslo 1 na snímek obrazovky níže).

Dále instalujte možnosti pro získání IP adres a serveru DNS automaticky (tato nastavení jsou vhodná pro většinu směrovačů!).

Získání automatického IP, DNS / CLAKBALIT

Uložte nastavení a zkontrolujte síť.

Druhou věcí, na kterou bych chtěl věnovat pozornost, jsou antiviry. Často se snaží chránit vaši práci na internetu. Blokují přístup na mnoho webů (nebo nedovolují, aby prohlížeč vůbec fungoval, dokud tuto akci nepovolíte ručně.

Například takto udělali Norton Antivirus a Panda při nastavení Max. Úroveň ochrany).

Proto bych během nastavení sítě doporučil odpojit provoz antivirového a firewallu.

Pokud máte Windows 10 OS, pak jeho arzenál má dobrou síťovou diagnostiku. Často to pomáhá, pokud problém nevylučujete, takže alespoň naznačuje důvod jeho výskytu.

Chcete.li spustit diagnostiku: Stačí kliknout na ikonu sítě v triádě, s pravým tlačítkem myši, v zobrazeném nabídce, vyberte možnost „Diagnostika poruch“.

Dále jednejte podle rady „Master“.

Mimochodem, můžete také otevřít parametry Windows, karty „Aktualizace a bezpečnosti/odstraňování problémů“. V seznamu najděte „síťový adaptér“ a spusťte prostředky k odstranění problémů (viz. Snímek obrazovky níže).

Eliminace sítí síťového adaptéru / Windows 10

Zkuste použít servery DNS, které se liší od vašeho poskytovatele

počítač, píše, přístupu, internetu

Může se stát tak, že na vašich dalších zařízeních (na nichž je internet), jsou v nastavení nastaveny vynikající servery DNS od vašeho poskytovatele.

V důsledku toho fungují a konkrétně vaše nové zařízení. Ne. Mimochodem, poznamenávám, že servery DNS poskytovatele jsou často podřadné, například servery DNS Yandex nebo Google. Proto také doporučuji pokusit se je změnit.

Chcete.li to provést, otevřete síťové připojení, poté vlastnosti adaptéru (v předchozím kroku je podrobně popsáno, jak to provést) a zkuste použít DNS 8.Osm.Osm.8 a 8.Osm.4.4 (jako v příkladu níže).

Pomoci!

Více o serverech DNS se můžete dozvědět (a jak to může ovlivnit práci stejného prohlížeče)

Vlastnosti IPv4. Získejte IP adresu automaticky, používáme server DNS z Google

Navíc!

Doporučuji také, abyste se seznámili s jiným článkem, který označuje řadu důvodů pro síť Wi-Fi bez přístupu k internetu

Zjistili jsme důvod, proč má připojení Wi-Fi omezený přístup

Než začneme a za předpokladu, že před půl hodinou bylo všechno fungovalo a nyní je připojení omezené (pokud ne, pak to není váš případ), zkuste nejjednodušší možnost. restartujte router (stačí jej vypnout z výstupu a otočit jej a otočit jej znovu), a také restartujte zařízení, které odmítá připojit. velmi často řeší problém.

Dále, opět pro ty, kteří mají nedávno bezdrátovou síť, a předchozí metoda nepomohla. zkontrolujte, zda internet pracuje přímo přes kabel (obcházení routeru, kabelem poskytovatele)? Problémy na straně poskytovatele internetových služeb jsou nejčastějším důvodem „připojení bez přístupu k internetu“ v každém případě v mé provincii v mé provincii.

Připojení prostřednictvím místní sítě je aktivně, ale neexistuje internet (bez přístupu k internetu)

V situaci, kdy kabelové připojení funguje, ale není zde žádný internet, je možné několik běžných příčin problému:

 • Pokud je připojení prováděno směrovačem: něco špatného s kabelem v portu WAN (internet) na routeru. Zkontrolujte všechna připojení kabelů.
 • Také pro situaci s routerem: Nastavení připojení k internetu na routeru ztratilo, zkontrolujte (viz viz. Nastavení routeru). I když jsou nastavení správná, zkontrolujte stav připojení ve webovém náročném routeru (pokud ne aktivně, z nějakého důvodu není možné vytvořit připojení, možná vinu 3. Odstavec).
 • Dočasný nedostatek přístupu k internetu poskytovatelem. k tomu se často nestává, ale stává se to. V tomto případě nebude internet na jiných zařízeních nedostupný prostřednictvím stejné sítě (pokud je to možné), obvykle je problém opraven během dne.
 • Problémy s parametry připojení sítě (přístup k DNS, parametry proxy serveru, parametry TCP/IP). Řešení pro tento případ jsou popsána na výše uvedených stránkách článku se neotevře a internet nefunguje v systému Windows 10 v samostatném materiálu.

Pro 4. Bod těchto akcí, které můžete vyzkoušet na prvním místě:

 • Přejděte na seznam připojení, stiskněte pravé tlačítko na připojení k internetu-„Vlastnosti“. V seznamu protokolů vyberte „IP verze 4“, klikněte na „Vlastnosti“. Nainstalujte „Použijte následující adresy serverů DNS“ a zadejte 8.Osm.Osm.8 a 8.Osm.4.4, respektive (a pokud tam již byly nainstalovány adresy, pak se naopak pokuste „dostat adresu serveru DNS automaticky). Poté je vhodné vyčistit mezipaměť DNS.
 • Přejděte na ovládací panel (vpravo nahoře, v bodě „Zobrazit“, dejte „ikony“). „Vlastnosti prohlížeče“. Na kartě „Připojení“ klikněte na „Nastavení sítě“. Pokud je nainstalován alespoň jeden, odstraňte všechny značky. Nebo, pokud není nainstalován. zkuste povolit „automatickou definici parametrů“.

Pokud tyto dvě metody nepomohly, zkuste sofistikovanější metody řešení problému z jednotlivých pokynů uvedených výše ve 4. Odstavce.

POZNÁMKA: Pokud jste právě nainstalovali router, připojte jej kabelem k počítači a v počítači není žádný internet, pak s vysokou pravděpodobností jste dosud správně nenastavili směrovač. Jakmile to bude hotovo, měl by se objevit internet.

Kontrola připojení

Kříž je ve stavu připojení. je to špatné, protože připojení není pro systém viditelné, i když síťový kabel uvízl v počítači. Zkusme zjistit, v čem je problém a jak to opravit. Nejprve musíte zkontrolovat, zda jste připojili síťový kabel k ethernetovému portu základní desky. Stojí za zmínku, že někdy západka na konci síťového kabelu (obvykle to má) nemohla fungovat-a kabel jen visí v port Ethernet. Ujistěte se, že je připojen síťový kabel. Možná něco není v pořádku s touto samotnou západkou nebo něčím jiným.

Dobře, zdá se, že kabel je připojen k základní desce tak, jak by měl. Stále neexistují žádné výsledky? Pojďme nyní zkontrolovat, zda je vše v pořádku s vaším síťovým kabelem od poskytovatele. To se děje docela zřídka, ale někdy mohou být takové kabely poškozeny. Zvláštní pozornost věnujte také integraci RJ-45, které je vytlačeno ze síťového kabelu: kabelové žíly by se od něj mohly vzdálit, v důsledku toho není možné vytvořit spojení a selhat. Všechno jsme prozkoumali správně? Fyzické problémy s kabelem lze nyní ze seznamu vyloučit.

Problémy s DHCP v systému Windows 7 (nejprve připojíte internetový kabel nebo místní síťový kabel a vzniká neidentifikovaná síťová zpráva)

V některých případech se objeví problém se systémem Windows 7, když počítač nemůže automaticky přijímat síťovou adresu a píše o chybě, kterou dnes analyzujeme. Zároveň se stává, že před tím všechno fungovalo dobře.

Spusťte příkazový řádek a zadejte příkaz ipconfig

Pokud je to v důsledku toho, že rozdáte tým, který vidíte ve sloupci IP adresy nebo hlavní bránu druhu 169.254.X.X, je velmi pravděpodobné, že problém je v DHCP. Zde je to, co se v tomto případě můžete pokusit udělat:

 • Přejděte na správce zařízení Windows 7
 • Klikněte na ikonu síťového adaptéru pomocí pravého tlačítka myši klikněte na „Vlastnosti“
 • Klikněte na kartu „Navíc“
 • Vyberte položku „síťové adresy“ a zadejte do ní hodnotu, která je 12místná 16bitová číslo (t.E. Můžete použít čísla od 0 do 9 a písmen od A do F).
 • Klikněte na OK.

Poté zadejte příkazový řádek do příkazového řádku:

Restartujte počítač a pokud byl problém způsoben tímto důvodem, s největší pravděpodobností bude všechno fungovat.

Důvody a řešení

Důvod: selhání sítě, chyba v systému Windows

Obecně platí, že pravidelně kvůli různým chybám sítě a samotné Windows (například OS nemůže získat IP, DNS server atd.)-Tato chyba se může objevit od většiny poskytovatelů internetu a na jakémkoli počítači.

Prvním a zpravidla je proto efektivním způsobem restartování počítače a routeru Wi-Fi (pokud se prostřednictvím něj provede připojení k síti).

V některých případech po restartu chyba zmizí.

Poznámka!

Mimochodem, věnujte pozornost stavu vodičů a kontaktů konektorů (existují nějaké excesy, útesy atd. Vady). Mnoho náhodně přerušilo zkroucený pár, když například řídí nábytek.

Důvod: Změna nastavení vašeho poskytovatele

Pokud jste nenastavili síť na počítači/notebooku, nepřeinstalovali okna, nekoupili jste novou síťovou kartu, router. a internet najednou zmizel a tato chyba se objevila, poskytovatel může být vinný.

Poněkud typický případ: uživatel nastavil internet při připojení, všechno pro něj funguje a všechno je v pořádku. Po nějaké době poskytovatel změní nastavení sítě a je třeba je upravit na uživatele PC.

Uživatel, někdy kvůli vině poskytovatele (například nemohl nahlásit ani dát málo času na konfiguraci). A někdy v pořádku. parametry přístupu do sítě se nezměnily. V důsledku toho dostáváme chybu s neidentifikovanou sítí. ☝

Zpráva je jednoduchá: Pokud restartování routeru a PC nepomohlo, zavolejte nápovědu vašeho poskytovatele internetu a určete: mají problémy se sítí na vaší adrese a také změnili jakékoli nastavení den předtím.

Důvod: Nesprávná nastavení místní sítě

Pokud je poskytovatel v pořádku, pak v tomto případě často chyba všech nesprávných nastavení v parametrech protokolu IPv4. Je možné, že jste je sami nezměnili. škodlivý software (viry, reklamní software, trojan atd. Mohlo by to zkusit pro vás.).

Chcete.li zkontrolovat nastavení IPv4. nejprve musíte otevřít všechna síťová připojení. Které jsou na tomto počítači.

 • Nejprve musíte stisknout kombinaci tlačítek WinR;
 • Poté do okna v řádku „Open“ zadejte příkaz NCPA.CPL;
 • Stiskněte Enter (Relevantní metoda pro Windows 7, 8, 8.1, 10).

NCPA.CPL. prohlížení všech připojení k síti

Dále otevřete vlastnosti (stačí stisknout pravé tlačítko myši na požadovaném adaptéru) vašeho adaptéru (kterým jste připojeni k síti).

Na moderních počítačích/notebookech jsou zpravidla 2: bezdrátové (bezdrátové) a místní síťové připojení (Ethernet). Pracovní spojení. barva!

Poté vyberte řádek „IP verze 4 (TCP/IPv4)“ a přejděte do jeho vlastností. Na vlastnostech na kartě „General“ (otevírá se automaticky)-Zkontrolujte, zda jsou automaticky vydávány adresu IP a server DNS. Uložte nastavení a restartujte počítač.

Vlastnosti sítě. Získejte IP a DNS automaticky

Ve většině případů musíte zobrazit automatické přijetí IP a DNS.

Je pravda, že stojí za zmínku, že ve vzácných případech (pro některé poskytovatele) je nutné nastavit konkrétní hodnoty IP adresy a DNS. Pokud jsou hodnoty nesprávné, nebudete pro vás pracovat.

Tyto parametry najdete ze smlouvy, abyste mohli přístup k internetu, jakož i ve službě nápovědy vašeho poskytovatele.

Důvod: Problém s řidiči pro síťovou kartu

Nejčastěji se problém ovladačů po přeinstalaci oken při aktualizaci při aktualizaci samotných ovladačů při instalaci nového vybavení (s nímž mohou na síťové kartě konfliktovat, při aktualizaci samotných ovladačů, při instalaci samotných ovladačů)).

Například tomu tak dávno jsem po instalaci Windows 10 zabýval podobnou chybou na notebooku Asus. Samotný systém při instalaci nalezeného operačního systému a vložení „univerzálních“ ovladačů na síťovou desku.

V důsledku toho karta nefungovala normálně, ačkoli v dispečeru zařízení nebyly žádné kapky se volnými značkami.

Neznámé zařízení, pro které neexistují žádné ovladače // Správce zařízení

Proto doporučuji zkontrolovat a přeinstalovat ovladače na vaši síťovou kartu a stáhnout je z oficiálních webových stránek vašeho výrobce notebooku (síťová karta). Zvláště pokud máte řidiče automaticky při instalaci systému Windows OS.

Dám několik článků, které vám pomohou aktualizovat ovladače.

Pomoci!

1) Jak zjistit vlastnosti PC (včetně výrobce a modelu síťové karty).

2) Programy pro automatické obnovu řidičů.

3) Jak nainstalovat, aktualizovat nebo odstranit ovladač Wi-Fi (bezdrátový síťový adaptér)

Důvod: Problémy s TCP/IP

Důvod pro vzhled chyby s neidentifikovanou sítí také často nastává v důsledku vnitřních problémů internetového protokolu v systému Windows. V tomto případě pomáhá nastavení TCP/IP.

  Nejprve musíte spustit příkazový řádek (jménem správce). To se provádí takto: klikněte na kombinaci tlačítek CtrlshifTesc (pro dispečer úlohy) a poté klikněte na soubor/nový úlohu. Píšeme CMD a klikněte na Enter (Zapomeňte se zaškrtnout tak, aby úloha byla s právy správce).

Resetujte příkazový řádek TCP/IP, správce

Důvod: MAS adresová síťová karta, router

Někteří poskytovatelé internetu, za účelem ochrany, uvádějí MAC adresu síťové karty, kterou jste měli v době připojení (Poznámka: Každá síťová karta má svůj vlastní, druh mini-pasu).

MAC adresa je mimochodem kombinací čísel a písmen latinské abecedy.

Chyba „bez přístupu k internetu“ přes Wi-Fi na notebooku, i když existuje spojení

Samotná chyba vypadá jako na snímku obrazovky níže. Toto je příklad Windows 7, 10. Se zobrazí podobně. A namísto „neidentifikované sítě“ se připojení může normálně zobrazovat.

Typ chyby, pokud v systému Windows 10, 8, 7 není připojení k internetu, ale ve skutečnosti je

Důvody, proč Wi-Fi píše „bez přístupu k internetu“, i když existuje internet, možná několik:

 • Síťové ovladače pracují nesprávně;
 • Síťové připojení jsou nesprávně nakonfigurovány;
 • „Rozpad“ v důsledku aktualizací operačního systému;
 • Existuje problém s připojením k serverům DNS;
 • Nesprávný provoz antiviru nebo jiného ochranného prvku;
 • Poškození systémových souborů.

Pak můžete seznamu pokračovat po dlouhou dobu, protože zpráva „bez přístupu k internetu“ se svou skutečnou přítomností může v zásadě objevit kvůli čemukoli.

počítač, píše, přístupu, internetu

Mimochodem, to platí nejen pro spojení s Wi-Fi, ale také na kabelové připojení (LAN). Vyzkoušel jsem obě možnosti a v obou případech je chyba přítomna.

O tuto situaci nás více zajímá, je možné nechat vše tak, jak je, protože internet je,? Nebo to vede k některým problémům a je lepší najít způsob, jak se zbavit takové zprávy.

Určitě mohu říci, že pokud existuje alespoň nějaká chyba nebo zpráva, i když všechno funguje správně, pak to vždy znamená, že někde v systému bude něco fungovat špatně. Další věc je, že existují skutečné malé věci, které si nikdy nevšimnete, a někdy se objeví hmatatelné „jambs“.

Například, když mi systém napsal „bez přístupu k internetu“, narazil jsem na následující:

 • Nemohl zadat svůj účet do žádné ze standardních aplikací Windows 10 (jako je „Mail“, „Kalendář“ a podobně), a také načíst z obchodu samostatně.
 • Z společnosti Microsoft Store nebyly žádné aplikace staženy vůbec kvůli přístupu k chybám na internet.

Zároveň internet pracoval bezvadně! Zdálo by se to nějakou závadu.

Pokud tedy pracujete na všechno, co používáte, a na nic nevzniknou žádné stížnosti, nemůžete nic opravit. Ale nezaručuji, že najednou nebudete čelit problému, který je spojen přesně se zprávou o nepřítomném připojení k internetu.

A nyní k metodám léčby A okamžitě řekněte, že někdy může pomoci jedna možnost, a někdy i sada řešení. V mém případě 1. Metoda, s jakou začnu pomáhat.

Připojení v místní síti bez přístupu k internetu, jak jej opravit prostřednictvím registru

Musíte zadat registr Windows, zkontrolovat parametr „EnableActiveProbing“ a opravit jej, pokud je nesprávné. Objednávka je toto:

 • Otevřeme samotný registr, zadáme vyhledávání „Editor registru“ nebo prostřednictvím příkazu „Execution“ (WinR), zadáme v něm regeditu.
 • Zatímco v editoru jdeme na adresu hkey_local_machine \ System \ CurrentControlset \ Services \ nlasvc \ Parametry \ Internet (vlevo uvidíte složky složek, dosáhneme „internetu“).
 • Podíváme se na to, jakou hodnotu je parametr „EnableActiveProbing“. Pokud 0x00000000 (0), musíte kliknout dvakrát na něj pomocí levého tlačítka myši, dejte 1 a kliknutím na OK uložte. Pokud hodnota již stála = 1 nebo takový parametr není v požadované složce vůbec, zkusíme následující metody korekce.

Napravení registru k odstranění chyby „bez přístupu k internetu“ Windows 10, ale internet je

Po těchto akcích je lepší restartovat počítač a připojit se k internetu novým prostřednictvím Wi-Fi nebo Wire. Zkontrolujte, s největší pravděpodobností byl problém tento a všechno fungovalo.

Možnost 2. Zkontrolujte integritu souborů, pokud v systému Windows 10 není připojení k internetu, i když je to

Vzhledem k tomu, že příčinou problému v některých případech může být poškozená systémová soubory a komponenty skladování systému, musíte to všechno zkontrolovat.

Nyní budou pro někoho existovat hrozné týmy, ale nebojte se, protože je musíme pečlivě získat a už ne.

 • Otevřete příkazový řádek a zadáním při vyhledávání Windows klikněte na pravý tlačítko pro nalezenou možnost a výběrem „Spuštění jménem správce“.
 • V černém okně opatrně zadejte příkaz Disp.Exe /online /čištění-image /restoreHealth a kliknutím na klávesnici spusťte. Počkejte na jeho dokončení.
 • Vyčistěte předchozí příkaz a zadejte a poté proveďte nový SFC.Exe /Scannow také čekat na konec procesu.

Příkazový řádek jako možnost řešení chyby „Žádné připojení k internetu“, i když existuje internet

Nyní zkontrolujeme, zda se problém nezlepšil: odpojíme se od internetu a znovu se připojíme a znovu se připojíme.

Možnost 3. Aktualizace mezipaměti připojení, když internet funguje, ale píše „bez přístupu k internetu“

Tato možnost je také spojena s provedením příkazů v konzole. Otevřete jej, jak je popsáno ve výše uvedené metodě, pokud se již podařilo zavřít a nutně jménem správce, jinak nebudou všechny týmy provedeny. Budeme muset představit 5 kusů v pořádku.

Při vstupu buďte znovu opatrní! Po zadání každého klikněte na klávesu „Zadání“ (aka zadejte na klávesnici).

Po tomto postupu je lepší restartovat počítač. Pro spolehlivost, tak řečeno 🙂 a zkontrolujte, zda byla zpráva ztracena „bez přístupu k internetu“.

Možnost 4. Obnovte, přeinstalujte ovladače síťových adaptérů

Problém může také způsobit zastaralý nebo jednoduše nesprávně pracující řidič. První věc, kterou byste si měli být jisti, zda jsou nainstalovány z oficiálního webu výrobce zařízení (t.E. Samotný notebook nebo společnost, která vydala síťový adaptér / základní desku, pokud jde o stacionární počítač).

Máte přímé připojení k poskytovateli

Možnost, když je váš počítač připojen přímo k poskytovateli, obcházení routeru, je v současné době stále méně, protože počet síťových zařízení neustále roste. Ale co dělat, pokud máte právě takové spojení? Eliminujte možné problémy s řidiči jako výše a zkontrolujte správnost nastavení připojení. Pokud jde o nastavení, nejlepší možností by bylo kontaktovat technickou podporu, protože zde existuje mnoho variací.

Možná máte štěstí a váš poskytovatel poskytuje přístup pomocí nového protokolu IPv6, jehož konfigurace vyžaduje znalost některých jemností. Je třeba poznamenat, že rozšíření používání IPv6 je nevyhnutelné, protože adresový prostor předchozí verze protokolu skončil IPv4 a globální síť každý den roste. Vzhledem k tomu, že úsilí bylo utraceno, ale vaše síť se nikdy nezískala, pak se nazývá pouze jedna rada. Je docela možné, že problém, který vznikl.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS