Samsung TV neukládá heslo Wi-Fi

Jaký je klíč WPA na televizi Sony Vyberte Wi-Fi v nastavení mobilního zařízení a povolit Wi-Fi. Dotkněte se Direct-XX-Bravia na obrazovce mobilního zařízení a zobrazte obrazovku zadávání hesla. Zadejte klíč…

Jak povolit režim vývojáře na Samsung

Režim vývojáře Galaxy S9 a jak jej povolit? Režim vývojáře není nějaká super tajná funkce a způsob, jak jej zapnout, není „tajemstvím za sedmi pečetí“. Aktivace vývojářského režimu navíc nemusí…

Tablet Samsung Galaxy se nezapne

Najednou se vypnul a nezapnul se Podruhé problém, když jsem si koupil tablet. Problém se projevuje bez důvodu, ten se projevil, když se pokusil zobrazit obrázek obrazovky. Při prvním takovém…

Jak zakázat aktualizace na Android Samsung

Jak deaktivovat aplikaci pro automatizaci na Android Všechny aplikace nainstalované na smartphonech Android jsou ve výchozím nastavení aktualizovány v automatickém režimu. K tomu dochází při připojení k Wi-Fi. Ne pro…

Jak smazat účet Samsung

Co je účet Samsung: Jak zadat účet a nakonfigurovat Chcete.li nainstalovat aplikace z trhu Play, abyste uložili různé druhy dokumentů na „cloudu“ a také používali mnoho dalších užitečných funkcí od…

Jak dát melodii pro oznámení Samsung

Jak změnit zvuk oznámení Android pro různé aplikace Ve výchozím nastavení přicházejí oznámení z různých aplikací pro Android se stejným zvukem vybraným ve výchozím nastavení. Výjimkou jsou vzácné aplikace, kde…

Samsung Galaxy Resetujte do továrního nastavení

Data resetujte do továrního nastavení na smartphonech Samsung Galaxy Nastavení nastavení, hodně pevného resetování nebo resetování dat, na mobilních zařízeních Samsung Galaxy vám umožní vyčistit paměť smartphonu z zbytečných dat…

Jak odlišit původní Samsung od falešného

Originální Samsung Galaxy. Jak zkontrolovat, že se nejedná o kopii Mnoho uživatelů se obává, jak zkontrolovat originalitu Samsung Galaxy? Takové vzrušení není náhodné. Bezpochní prodejci často pod rouškou původních repliky…

| Denial of responsibility | Contacts |RSS