Zjistit, kde se osoba nachází, podle telefonního čísla

Jak v telefonu zjistit, kde se nachází váš manžel

Potřeba sledovat, kde se nachází blízká osoba, může vzniknout z různých důvodů: z obavy o dítě, z obavy o manžela nebo z přímého sledování; způsoby sledování volajícího pomocí čísla však nezávisí na tom, zda má hledající dobré úmysly. Mohou být bezplatné nebo placené, oficiální nebo nelegální (až po trestní obvinění), se souhlasem nebo bez souhlasu majitele telefonu. Všechny metody jsou popsány níže.

Ano, většina operátorů mobilních sítí nyní takovou službu nabízí. Každý moderní chytrý telefon má zabudovanou funkci určování polohy. Umožňuje označovat místa na fotografiích na Instagramu, vyhledávat lidi na Tinderu atd.п., Potřeba vědět, kde se váš blízký nachází, a to nejen pro zábavu. Lze ji použít ke sledování polohy ztraceného zařízení Android (Android) nebo iPhone (iPhone) a v případě potřeby i polohy příbuzného, přítele nebo manžela.

Jak zjistit polohu mobilního telefonu?

Existuje několik online způsobů, jak zjistit polohu osoby podle čísla mobilního telefonu. Některé z těchto metod byly použity v online službě TelPoSearch, kterou vyvinula společnost Internet Search. To nám poskytuje dostatek informací k nalezení chytrého telefonu i běžného tlačítkového mobilního telefonu.

Metoda Přibližnou polohu mobilního telefonu lze zjistit zasláním požadavku HLR prostřednictvím SMS-centra. Tento požadavek vám umožní získat informace o poloze přepínače (nikoli telefonu), v jehož dosahu je telefon používán, a také informace o jeho stavu (zařízení je v době kontroly zapnuté nebo vypnuté).

Jak to funguje? Databáze registru domovské polohy (home location register nebo HLR) obsahuje informace o všech účastnících, kteří jsou přiřazeni k. Po nalezení účastníka v jednom z HLR předá mobilní síť volání přidružené mobilní ústředně (MSC), která si následně vyžádá informace z registru polohy hostů (VLR), který obsahuje údaje o poslední základnové stanici, k níž byl mobilní telefon připojen. Pak se řídicí jednotka základnové stanice (Base station controller nebo BSC) spojí se základnovými stanicemi v rámci přenášeného LAC a volání bude přesměrováno do správné buňky (Cell-ID nebo CID).

Nevýhoda: HLR-požadavek nám poskytne pouze přibližnou polohu telefonu a jeho majitele. pouze město nebo region. Ani po obdržení těchto údajů si nemůžete být stoprocentně jisti, že se zařízení nachází v určené oblasti. To je způsobeno tím, že každý operátor buduje svou vlastní telefonní síť. Například ústředna společnosti Tele2, jediná ústředna v Rusku, se nachází v. Rostov. Ať už se tedy testovaný mobilní telefon nachází v jakémkoli městě, centrum SMS ho „najde“ v Rostově. Situace je zcela odlišná ve většině evropských zemí, kde jsou ústředny instalovány ve všech regionálních centrech a velkých městech. Taková přísná síť umožňuje získat přesné informace o městech, což následně umožňuje sledovat pohyb jakéhokoli mobilního telefonu mezi nimi. Získat informace o aktivitě telefonního čísla a oblasti jeho registrace.

Metoda Umístění smartphonu. vašeho smartphonu i počítače lze zjistit zjištěním a analýzou jeho IP adresy. Identifikujte IP adresu zařízení pomocí snifferu a ověřte získaná data. Služby ověřování domén a IP. Vytvořte sniffer, odešlete jej na zařízení, které chcete sledovat, a v odpovědi získejte jeho IP adresu. Ověření IP adresy umožňuje určit město, ve kterém se kontrolovaný gadget nachází.

Nevýhoda této metody: V současné době nemá žádná z výše uvedených služeb naprosto spolehlivou a maximálně úplnou databázi umístění IP adres. Je tedy možné, že v tomto případě nezískáte přesné informace. Zjištění polohy telefonu podle jeho IP adresy.

Způsob, jak určit polohu telefonu, může být také pomocí technologie HTML5 Geolocation. Tyto moderní technologie se používají pro geoidentifikaci návštěvníků internetových zdrojů a uživatelů mobilních aplikací. Jak to funguje? Předpokládejme, že jste si do chytrého telefonu stáhli hru Pokemon Go. Hra vás vždy požádá o souhlas se zjištěním vaší přesné polohy. Pokud souhlasíte, aplikace si každých 5 sekund vyžádá polohu vašeho zařízení a odešle ji na svůj server.

HTML5 Geolocation se pak pokusí určit vaši polohu pomocí jedné z následujících metod. První metoda vypočítá vaši polohu na základě relativní blízkosti k jedné věži mobilní sítě (LBS). Druhá metoda spočívá v získání přesných souřadnic pomocí přijímače GPS, který je k dispozici ve všech moderních telefonech. Třetí metoda určuje polohu zařízení připojeného k veřejné síti Wi-Fi na základě veřejně dostupné mapy umístění směrovačů Wi-Fi. A konečně čtvrtá metoda zjišťuje polohu podle IP adresy, která se nijak neliší od výše uvedené metody Zjištění přesné polohy mobilního telefonu prostřednictvím internetu.

způsob Nejspolehlivější způsob lokalizace mobilních telefonů je v rukou telekomunikačních společností, jejichž data využívají orgány činné v trestním řízení. Jedná se o zjištění přesné polohy mobilního telefonu pomocí triangulačních výpočtů, tj.е. Nyní již oblast, ve které se účastník nachází, není omezena dosahem základnové stanice, ale simplexem mezi několika základnovými stanicemi (často trojúhelník, jehož vrcholy jsou dány souřadnicemi základnových stanic). Tato poloha je přesná na 50 metrů od mobilního telefonu ve městě. Triangulační výpočty a lokalizaci základnových stanic lze provádět ručně pomocí databáze umístění věží mobilních operátorů. Získání informací o poloze základnové stanice.

Tato metoda je podvod. V posledních dvou letech se na internetu rozšířila řada služeb, které údajně zjišťují polohu mobilních telefonů po celém světě. Ve skutečnosti jsou to podvodníci. Svým obětem neprodávají aktuální údaje o poloze mobilního telefonu, ale přikrášlený výpis z číslovacího plánu mobilních a městských operátorů. Přístup do tohoto registru v Rusku je pro všechny zdarma. Získat informace o oblasti, kde je telefonní číslo zaregistrováno.

Vyhledávání na sociálních sítích

Téměř všechny hlavní weby (VK, ) a messengery spojují účet s telefonním číslem. Najít cizince s těmito 11 číslicemi je snadné. Tento systém nefunguje, pokud má osoba více čísel, s nimiž je spojen účet, který neznáte.

Dalším způsobem je nezadávat údaje o účtu při přihlašování do sociální sítě. Místo toho vyberte možnost „zapomenuté heslo“ a zadejte telefonní číslo. Algoritmy webu zobrazí profil, ke kterému se snažíte získat „zpět přístup“, a vyzvou vás k zaslání kódu na váš mobilní telefon. Získáte jméno, příjmení a e-mailovou adresu požadované osoby nebo odkaz na její profil.

Aby bylo možné někoho lokalizovat, musí poskytnout svůj přístup ke geolokaci messengeru nebo webové stránce. Všechny akce pak budou doprovázeny souřadnicovými značkami. Na svém účtu můžete zjistit, kdy a odkud jste k němu přistupovali z jakéhokoli připojeného zařízení.

Rychlé vyhledání osoby prostřednictvím poskytovatele služeb

Pokrok moderních technologií umožnil určit polohu osoby podle telefonního čísla. Mezi technické inovace patří začlenění sledování GPS do mobilních telefonů, rozšíření možnosti lokalizovat mobilní telefon na základě signálů z antén. Služba vyhledávání osob je sbírkou informací od telekomunikačních společností, které poskytují služby sledování zákazníků.

„Mobilní lokátor od společnosti Beeline

Aktivací této služby budete moci určit svou polohu, své příbuzné a přátele. Chcete-li ji použít, pošlete prázdnou zprávu na číslo 5166 nebo vytočte číslo 09853. Musíte získat souhlas svých příbuzných a přátel, že budete dostávat souřadnice jejich polohy. Poté byste měli v nabídce správy služeb zvolit možnost „Najít účastníka“ a zadat číslo osoby, jejíž polohu chcete zjistit. Poté bude zákazník požádán o souhlas.

„Megafon Navigator

Tato služba mobilního operátora Megafon pomáhá lokalizovat osobu podle jejího telefonního čísla. K tomu byste měli předem získat povolení od účastníka, jehož souřadnice chcete znát. Službu Navigátor si můžete aktivovat na webových stránkách operátora nebo vytočením čísla 566#. Obdržíte SMS s pokyny. Cenu za využití služby si můžete zjistit na internetových stránkách nebo v prodejně provozovatele.

„Geopozice“ od společnosti Tele2

„Tele2 Russia je služba, která identifikuje polohu osoby podle telefonního čísla. Aktivuje se požadavkem USSD 11901#. Chcete-li aktivovat sledování, vytočte číslo 11917xxxxxxxxx#. Chcete-li zjistit polohu telefonu, odešlete požadavek 11927xxxxxxxx#. Nezapomeňte, že služba je placená a nefunguje ve všech regionech. V Moskvě, Petrohradě a dalších velkých městech je nejjednodušší najít osobu.

zjistit, osoba, nachází, podle

„Lokátor od společnosti MTS

Chcete-li použít službu Locator od MTS k vyhledání osoby podle jejího čísla, měli byste poslat SMS na číslo 6677 obsahující její telefonní číslo a jméno účastníka. Pokud osoba souhlasí s určením své polohy, obdržíte zprávu o její poloze. Tímto způsobem bude služba aktivována. Chcete-li ji zrušit, pošlete zprávu na číslo 6677 s textem OFF.

Přečtěte si, jak odemknout iPhone, pokud jste zapomněli heslo.

Lokalizační služba společnosti Tele2

Služba podobná možnosti Beeline.Tele2 má „lokátor“. Nazývá se „Geopositioning“ a je k dispozici předplatitelům tohoto operátora v jakémkoli tarifním plánu. Pomocí této možnosti můžete zjistit, kde se právě nachází účastník společnosti Tele2. Osoba, kterou chcete tímto způsobem sledovat, vám však musí dát souhlas.

Stačí získat povolení jednou. Poté můžete vytvářet vlastní požadavky a server Tele2 vám zašle polohu účastníka jako SMS. V této zprávě obdržíte přibližnou adresu účastníka a odkaz na mapu. Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet, můžete pomocí tohoto odkazu otevřít mapu a zjistit, kde přesně se nachází osoba, kterou chcete sledovat.

Aktivace služby Geopositioning ve společnosti Tele2

Když je služba aktivní, musíte zadat požadavek USSD s telefonním číslem majitele, kterého hledáte. Na jeho telefon bude zaslána SMS s žádostí o autorizaci informací o jeho poloze. Pokud to povolí, obdržíte na svůj telefon zprávu s informací, kde se hledaný účastník společnosti Tele2 nachází.

Megafon. radarová služba

V megafonu se podobná služba nazývá „Radar“. Jeho podstata je jednoduchá. Prostřednictvím sítě stanic je sledována poloha účastníka. Služba Radar Lite využívá síť všech operátorů, takže je snadné sledovat osobu, když je telefon zapnutý.

Na rozdíl od jiných operátorů však společnost Megafon vytvořila celou řadu tarifů pro umístění účastníka:

  • „Radar Lite“. Lehčí verze této možnosti. Pomocí ní můžete jednou denně sledovat polohu jednoho účastníka.
  • „Radar. Pomocí této možnosti lze sledovat až pět odběratelů denně. A jejich polohu můžete zjistit tolikrát, kolikrát chcete. Cena. 3 ruble.
  • „Radar. Nejdražší možnost. Stojí 7 denně. S jeho pomocí můžete definovat trasu svého odběratele a nastavit oblast geo-fence, při jejímž opuštění obdržíte SMS.

DŮLEŽITÉ: Rodiče si často objednávají „radar“ ke sledování svých dětí. Ale místo toho, abyste platili 7 denních poplatků, můžete svému dítěti koupit speciální gadget. dětské „chytré“ hodinky s přijímačem GPS. Pomocí těchto hodinek můžete kontaktovat své dítě a sledovat jeho cestu.

zjistit, osoba, nachází, podle

K odběru služby „megafon Radar“ se můžete přihlásit na stránce radaru.megafon.nebo pomocí krátkých příkazů. Přečtěte si o něm více níže.

Sledování polohy účastníka prostřednictvím služby „MegaFon Radar“ je možné pomocí speciální aplikace, kterou lze stáhnout z webových stránek provozovatele.

Nepoužitelný způsob. dohledání telefonu podle IMEI

Již jsme psali více než jednou, že sledování předplatitele bez jeho souhlasu, znát jeho IMIE. je nemožné. To je mýtus a nic víc. To lze provést pouze ve zcela výjimečných případech a pouze za účasti zvláštních agentur a služeb, na základě zvláštních žádostí.

Přesto téměř každý den dostávají naši konzultanti dopisy a ptají se: „Jak můžete zjistit polohu osoby bez jejího vědomí podle telefonního čísla??“. Odpověď je opět následující: „Tohle v žádném případě nemůžeš udělat.“.

možnosti sledování osoby v telefonu

Možnost 1. Mýtus o IMEI telefonu

Záměrně jsme naši recenzi začali tímto mýtem, který je pevně zakořeněn v našich mozcích. Mnoho lidí tvrdí, že polohu telefonu lze zjistit na mapě pomocí jeho IMEI. Kategoricky prohlašujeme. není možné to udělat sám (pro běžného člověka), pouze s pomocí policie a speciálních služeb.

Stručně řečeno, IMEI je číslo, které je telefonu přiděleno při jeho sestavení. Je jedinečný a obsahuje informace o tom, kdy, kde a kým byl přístroj vyroben. Najdete ji na krabičce, v samotném telefonu pod baterií a v nastavení. Také vytočením čísla #06# a stisknutím tlačítka „volat“ se na obrazovce objeví zpráva.

Zde je vše velmi jednoduché. Když telefon začne vyzvánět, operátor mobilní sítě jej „vidí“ prostřednictvím tohoto čísla a signálu z karty SIM. Mobilní operátor však nebude moci telefon sledovat pouze pomocí jeho IMEI. To mohou udělat pouze úřady, které tyto informace převezmou a následně provedou vlastní vyšetřování.

Nezapomeňte, že pokud chcete zjistit, jak lokalizovat svůj telefon pomocí IMEI, NEMŮŽETE to udělat sami, pouze s pomocí policie. A pokud jste na internetu našli služby, které nabízejí sledování telefonu podle identity za peníze, jde zřejmě o podvodníky. Pokud ovšem nemají přístup k databázi IMEI ukradených telefonů, což je velmi pochybné.

Možnost 2. Mýtus o absenci instalace softwaru

Další boření mýtů. Mýtus 2 „Mobilní telefon je možné sledovat bez instalace softwaru“. Ne, není. Než se něco dozvíte, musíte nejprve provést několik akcí: jít, letět, číst, zapnout, podívat se atd.д. Stejně tak je to se softwarem. Než budete moci sledovat svou ženu, musíte software aktivovat. Buď v telefonu, nebo v cílovém telefonu, případně v obou současně. Záleží na službě.

Pokud narazíte na takové služby, které poskytují určité osoby na internetu, zavřete jejich webové stránky. určitě se jedná o podvodníky. Zapamatujte si jednou provždy. sledování telefonu přes internet není možné bez instalace softwaru nebo připojení telefonu ke geolokačním službám.

Ale najít svou ženu podle telefonního čísla zdarma můžete, protože většina služeb nabízí bezplatné zkušební období. Sledování manželky podle telefonního čísla bez instalace a aktivace je však technicky nemožné.

Možnost 3. Prostřednictvím mobilních operátorů

Téměř všichni mobilní operátoři nabízejí služby, které umožňují sledovat polohu vašeho telefonního čísla. Jedná se o úzce zaměřené služby, které na mapě zobrazují pouze souřadnice. Poskytnuto se souhlasem předplatitele.

MTS

MTS má tři služby: Search, KnowWhere a Looked After Child. Se službou Knowwhere. Prvních 5 dní můžete sledovat telefonní číslo online zdarma, služba „Vyhledávání“ bude fungovat zdarma po dobu 2 týdnů.

Kyivstar

Kyivstar má službu Beacon. Vytočte požadované číslo a přidejte ho do seznamu kontaktů. Tento účastník obdrží SMS, musí s ní souhlasit a tímto způsobem budete moci zdarma sledovat telefonní číslo jiného účastníka. Není třeba nic připojovat předem.

Tele2

U společnosti Tele2 se tato služba nazývá Geopositioning. Sleduje zařízení se systémem Android i iOS. má rodičovskou kontrolu, kterou lze použít nejen ke sledování dítěte pomocí GPS, ale také k zablokování přístupu na internet nebo určité stránky.

Beeline

Společnost Beeline pojmenovala svou službu Locator. Lze nastavit detekci každých 5 minut. Platí se každý den. Prvních 7 dní je online sledování zdarma.

Megafon

A společnost Megafon je Radar. Sleduje nejen své předplatitele, ale i řadu dalších mobilních operátorů. Můžete sledovat až 5 telefonů najednou. Cena závisí na počtu sledovaných zařízení.

Pomocí těchto služeb můžete telefon skutečně najít pomocí GPS. jedná se o sledování online. Jen je třeba vzít v úvahu skutečnost, že pracuje pouze s globálním polohovým systémem, a pokud je GPS vypnuta, nebude možné odeslat souřadnice.

Pokud je v telefonu nainstalována aplikace Viber

Sledování osob můžete organizovat pomocí zeměpisných značek v tomto messengeru. Budete moci zjistit, kde se daná osoba v daném okamžiku nachází. Mimochodem, je to velmi snadné:

Povolení zjišťování polohy v cílovém telefonu. Nastavení. Soukromí a zabezpečení. Geolokace. Viber. posuňte posuvník.

Na cílovém telefonu se zobrazí geolokační mapa, stejně jako na vašem telefonu. Během aktivní akce volajícího (napíše zprávu, nahraje fotografii atd.).д.), zobrazí se jeho umístění.

Existuje však jedna skutečnost, proti které nemůžete bojovat a něco udělat. ačkoli sledování podle telefonního čísla zdarma se zobrazí pokaždé, když působí ve Viberu, ale přesnost souřadnic může být poměrně přibližná. Někdy se zobrazí nejen jiná ulice, ale dokonce i jiné město. S tím nic nenaděláte. tak to prostě funguje.

Pokud je nainstalován program Telegram

Ve verzi 4.4 a vyšší lze sledovat podle telefonního čísla v reálném čase. K tomu potřebujete:

Tímto způsobem můžete získat aktuální souřadnice svého partnera nebo mu poslat „broadcast my geo position“. Pokud váš konverzační partner přijde na schůzku, můžete ho sledovat online po dobu 15 minut, 1 hodiny nebo 8 hodin v kuse (dobu si můžete nastavit sami).

Pokud je nainstalována aplikace WhatsApp

Nyní o tom, jak nastavit sledování telefonního čísla, pokud je v telefonu nainstalována aplikace WhatsApp. Můžete sledovat pevnou polohu (t.е. konkrétní souřadnice) nebo můžete sledovat trasu v reálném čase:

Tímto způsobem můžete sledovat telefonní číslo osoby online na mapě. Nebudete je moci sledovat skrytě, protože se tak děje ve spolupráci s osobou, se kterou hovoříte.

Teď už to víte: Reptilicus můžete použít ke sledování pohybu osoby v mobilním telefonu. stačí jej nainstalovat do požadovaného telefonu!

Také jste se naučili, jak sledovat pohyb osoby podle telefonního čísla. jděte a připojte placené služby mobilních operátorů. Funguje pouze při připojení GPS.

Po přečtení naší recenze jste se dozvěděli o dalším způsobu sledování polohy prostřednictvím telefonu. přes zavedené messengery a sociální sítě.

Tyto znalosti budete potřebovat, pokud opravdu potřebujete sledovat svůj telefon a jeho polohu na mapě. Mějte na paměti, že instalací programu Reptilicus získáte také: záznam telefonních hovorů a hlasových zpráv, veškerou korespondenci a fotografie (které daná osoba odesílá nebo přijímá na svém telefonu), všechny uložené kontakty a nainstalované aplikace, budete také moci nahrávat okolí a pořizovat vzdálené fotografie pomocí fotoaparátu. Jednalo by se o plnohodnotné sledování telefonu, nikoli pouze o sledování polohy.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS